Francouzský jazyk A1 - 2

Zkratka předmětu KJE/FJA12
Název předmětu Francouzský jazyk A1 - 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FJA12
Název Francouzský jazyk A1 - 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvoj gramatických a lexikálních dovedností, které povedou ke splnění testu na úrovni A1 - A2 mezinárodních zkoušek SERR. Kurz zahrnuje dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 70%.

Obsah

Cvičení:
1. Potraviny, člen dělivý
2. Výrazy množství, recepty, nakupování
3. V restauraci, objednat si; nepravidelné sloveso boire, prendre
4. Zájmeno en
5. Popis osoby, charakter, vzhled; adjektiva, tvoření ženského rodu
6. Adjektiva, tvoření ženského rodu
7. Opakování, test
8. Každodenní činnosti; zvratná slovesa
9. Složený minulý čas, tvoření, užití; příčestí minulé nepravidelných sloves
10. Složený minulý čas s pomocným slovesem ?tre
11. Imperfektum, tvoření, užití; vyprávění v minulém čase
12. Zájmena v předmětu
13. Curriculum vitae
14. Opakování, test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student má znalosti na úrovni A1+, orientuje se v základních životních situacích.

Získané způsobilosti

Student získá informace o požadavcích na splnění úrovně A1- A2 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení odpovídající dané úrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF