Francouzský jazyk 4

Zkratka předmětu KJE/FJ4
Název předmětu Francouzský jazyk 4
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FJ4
Název Francouzský jazyk 4
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/CFJ1, KJE/CFJ3, KJE/FJ1, KJE/FJ3, KJE/KFJ1, KOD/CFJ1, KOD/CFJ3, KOD/FJ1, KOD/FJ3, KOD/KFJ1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka francouzského jazyka je zaměřená na osvojení gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 - B2 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Písemný test, ústní zkouška

Obsah

1. Francouzská média-televize, rozhlas; vyjádření důrazu, výrazy c´estqui, c´est que
2. Novinový článek; pasivum
3. Francouzský film, významní tvůrci; hodnocení filmu; umístění adverbií ve větě
4. Zájmy, volný čas; sdružení, spolky; zájmena en, y-opakování
5. Cestovní ruch, popis destinace; gerundium
6. Cestování, ubytování; e-mailová korespondence-rezervace
7. Úvahy o budoucnosti, přání; kondicionál, konjunktiv-opakování
8. Beletrie; vyprávění příběhu; vyjádření příčiny, výrazy alors, donc, spojky c´est pourquoi, parce que, car
9. Biografie významné osobnosti, vyjádření chronologie; minulý infinitiv
10. Nepřímá řeč; časová souslednost
11. Podmínková souvětí; minulý konjunktiv
12. Životní prostředí, ekologie
13. Pořadí osobních zájmen a příslovcí ve větě
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětuZískané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2- B1. Je schopen řešit typy cvičení odpovídající této úrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
  • C. Hugot, V.M. Kizirian, M. Waendendries. Alter ego+, Méthode de français A2. Hachette, 2012. ISBN 978-2-01-155812-1.
  • R. Mérieux, Y. Loiseau. Connexions, Méthode de français, niveau 2. Les Éditions Didier, Paris, 2004. ISBN 978-2-278-05532-6.
  • R. Mérieux, E. Lainé, Y. Loiseau. Latitudes 2, Méthode de français A2/B1. Didier, 2009. ISBN 978-2-278 06250-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF