Francouzský jazyk 3

Zkratka předmětu KJE/FJ3
Název předmětu Francouzský jazyk 3
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FJ3
Název Francouzský jazyk 3
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka francouzského jazyka je zaměřená na osvojení gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Písemný test


Obsah

1. Definice, popis; vztažná zájmena; zájmeno dont; nepřímá řeč.
2. Vyjádření změny, srovnání; stupňování adjektiv, adverbií; komparativ, superlativ, výrazy aussi, autant
3. Základních minulé časy: složený minulý čas, imperfektum, plusquamperfektum; vyprávění v minulosti
4. Vyjádření trvání, výrazy il y a, dans, depuis, pendant, en, pour Přehled
5. Studijní zkušenosti; Erasmus; vysokoškolské vzdělávání ve Francii
6. Inzerát-porozumění; hledání zaměstnání, pracovní zkušenosti; pracovní pohovor
7. Tvorba strukturovaného životopisu; motivační dopis
8. Konjunktiv; vyjádření nutnosti, potřeby, rady
9. Popis zemé, atmosféry; samostatná ukazovací zájmena
10. Kulturní rozdíly a stereotypy; adjektiva a adverbia neurčitá a záporná
11. Bližší informace o událostech; zprávy
12. Samostatná ukazovací a přivlastňovací zájmena
13. Francouzský tisk; novinové titulky; tvoření substantiv
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student má znalosti na úrovni A2.

Získané způsobilosti

Student získá informace o požadavcích na splnění úrovně A2- B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení odpovídající dané úrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
  • C. Hugot, V.M. Kizirian, M. Waendendries. Alter ego+, Méthode de français A2. Hachette, 2012. ISBN 978-2-01-155812-1.
  • R. Mérieux, Y. Loiseau. Connexions, Méthode de français, niveau 2. Les Éditions Didier, Paris, 2004. ISBN 978-2-278-05532-6.
  • R. Mérieux, E. Lainé, Y. Loiseau. Latitudes 2, Méthode de français A2/B1. Didier, 2009. ISBN 978-2-278 06250-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF