Francouzský jazyk 1

Zkratka předmětu KJE/FJ1
Název předmětu Francouzský jazyk 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FJ1
Název Francouzský jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvoj gramatických a lexikálních dovedností, které povedou ke splnění testu na úrovni A2 - B1 mezinárodních zkoušek SERR. Kurz zahrnuje dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 70%


Obsah

Cvičení:
1. Bydlení: typy bydlení, místnosti, zařízení bytu
2. Imperativ: opakování; vyjádření zákazu, příkazu, rady
3. Cestování, popis destinace, prezentace místa; zájmenné příslovce
4. Vyjádření trvání, časové údaje: přehled
5. Zájmena v předmětu, zájmena en, y (přehled)
6. Argumentace, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, obhajoba názoru
7. Opakování, test
8. Stupňování adjektiv a adverbií; porovnání
9. Budoucí čas jednoduchý I: tvoření, užití, nepravidelná slovesa
10. Budoucí čas jednoduchý II: předpověď počasí, plány do budoucna
11. Předminulý čas; časová souslednost, vyprávění v minulosti
12. Kondicionál přítomný, minulý; zdvořilostní fráze, vyjádření přání
13. Podmínková souvětí
14. Opakování, test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student má znalosti na úrovni A2.

Získané způsobilosti

Student získá informace o požadavcích na splnění úrovně A2- B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení odpovídající dané úrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
  • Régine Mérieux, Yves Loiseau. Connexions, Méthode de francais, niveau 1. Les Éditions Didier, 2004. ISBN 9782278055289.
  • Baylon, Campa, Mestreit, Murillo, Tost. Forum, Méthode de francais 1. Hachette, 2000. ISBN 2-01-155136-6.
  • Marie Pravdová, Miroslav Pravda. Francouzština nejen pro samouky. LEDA, 2007. ISBN 978-80-7335-083-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF