Anglický jazyk FCE B2

Zkratka předmětu KJE/FCEB2
Název předmětu Anglický jazyk FCE B2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FCEB2
Název Anglický jazyk FCE B2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s formou komplexní zkoušky úrovně B2 a doplnit a rozšířit si potřebné znalosti pro úroveň B2, případně pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Studenti získají informace a rady k řešení jednotlivých cvičení pro všechny části zkoušky: Reading, Writing, Use of English a Listening.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testu s výsledkem minimálně 60 % - test se skládá ze 36 otázek, časová dotace 45 minut.

Obsah

Cvičení:
1. Introduction
2. Modal verbs; Use of English exercises
3. Modals with past infinitive; Reading exercises (multiple matching)
4. Habitual actions; Reading exercises (multiple choice)
5. Future; Listening Part 1, 2; essay writing (formal letter)
6. Past tenses; participle clauses
7. Passive voice
8. Gerunds and infinitives
9. Reported speech
10. Relative clauses; essay (report)
11. Wishes, regrets
12. Conditionals 1, 2, 3
13. Review, 1st test - Listening
14. 2nd test - Use of English and Reading

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost anglického jazyka na úrovni B1.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu schopen složit mezinárodní zkoušku úrovně B2 v celém rozsahu v jakékoli instituci, která je oprávněna zkoušku poskytovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., BSc. Justin Calvin Schaefer
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Haines, S., Stewart, B. First Masterclass - Cambridge English - Student´s Book (for the 2015 exam). Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-451268-8.
  • FCE Practice Tests.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF