Entrance Test in English

Zkratka předmětu KJE/ETEN
Název předmětu Entrance Test in English
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ETEN
Název Entrance Test in Englis
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin Seminář 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/VTEFA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je testování vstupní znalosti anglického jazyka studentů nezbytné pro pokračování v navazujících předmětech Anglický jazyk 1 a Anglický jazyk 2. Vstupní test testuje znalosti obecného anglického jazyka - porozumění textům s běžnou slovní zásobou používanou v každodenním životě a gramatiku - na jazykové úrovni B1.

Požadavky na studenta

Úspěšnost v zápočtovém testu alespoň 60%.

Obsah

Obsahem předmětu je pouze vstupní jazykový test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost anglického jazyka na úrovni A2+.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí anglickému mluvenému i psanému projevu a ovládají obecnou slovní zásobu na jazykové úrovni A2+.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Raymond Murphy. English Grammar in Use. 2004. ISBN 978-0-521-53289-1.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF