English for Commercial Management 1

Zkratka předmětu KJE/ECM1
Název předmětu English for Commercial Management 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ECM1
Název English for Commercial Management 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is for students' to develop the necessary skills to succeed in the modern workplace. It will provide a working understanding of the English terminology, grammar and vocabulary required in order to communicate and manage successfully in a commercial business environment and to increase fluency and confidence in using the language of business English.

Požadavky na studenta

Písemný test

Obsah

1. Introduction to the course. Identification of strengths of students in English.
2. Building Relationships - Networking and Small Talk
3. Exchanging Information and Meeting Reports
4. Managing Projects and Giving Updates
5. Negotiations
6. Leadership and Management
7. Cultural Know-How and Etiquette
8. Logistics and Writing Reports
9. Business Ethics
10. Presentations- Why Companies Fail
11. Presentations- Changes
12. Team building
13. Risk management
14. Test, course feedback and credits

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: BSc. Justin Calvin Schaefer
  • Cvičící: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., BSc. Justin Calvin Schaefer
Literatura
  • Duckworth, M., Turner, R. Business Result Upper-Intermediate. Oxford University Press, 2016. ISBN 9780194738965.
  • Čapková, H. English for Economists. Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-52-1.
  • Duckworth, M. Oxford Business English Grammar and Practice. Oxford University Press, 2016. ISBN 780194570794.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF