English Conversation C1

Zkratka předmětu KJE/ECC1
Název předmětu English Conversation C1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ECC1
Název English Conversation C1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The main aim of this course is to help students gain the tools and skills required to be able to engage in advanced English language discussions fluently and confidently as well as improving students' reading and writing abilities. This will be achieved through a mix of reading articles, watching videos and classroom and pair work activities and discussions. All lessons will involve vocabulary acquisition and target grammar to be used during each lesson.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím Speaking testu s výsledkem minimálně 60%

Obsah

Seminars:
1. First class - Introduction to the course
2. Future Forms and Predicting
3. Past Tenses and Telling Stories
4. Writing Formal Letters, Proposals and Reports
5. Listening activites CAE parts 1 and 2
6. Exam week Mid-term
7. Model verbs and Speculating
8. Conditionals and Problem Solving
9. Mixed Conditionals and Wish Structures- Dreams and Regrets
10. Writing Essays
11. Indirect and Reported Speech
12. Passive Voice and Emphatic Structures
13. Listening Activites CAE Parts 3 and 4
14. Final exam,Course feedback

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost anglického jazyka na úrovni B2 jako minimum.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu schopen složit mezinárodní zkoušku úrovně C1v celém rozsahu v jakékoli instituci, která je oprávněna zkoušku poskytovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: BSc. Justin Calvin Schaefer
  • Cvičící: BSc. Justin Calvin Schaefer
Literatura
  • Gude, K., Stephens, M. Cambridge English Advanced Result - Student´s Book. Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-451249-7.
  • CAE Practice Tests - materiály pro jednotlivé části Speaking testů.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF