Španělský jazyk 2

Zkratka předmětu KJE/CSJ2
Název předmětu Španělský jazyk 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/CSJ2
Název Španělský jazyk
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/KSJ2
Vyloučené předměty KJE/FJOS, KJE/SJOS, KJE/SJ2, KJE/SJ4, KOD/SJ2
Podmiňující KJE/CSJ1, KJE/KSJ1, KJE/SJ1, KJE/SJ3, KOD/CSJ1, KOD/KSJ1, KOD/SJ1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka španělského jazyka je zaměřená na osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A2+ - B1 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zadaných úloh k jednotlivým tématům, úspěšnost testu minimálně 70%.

Požadavky ke zkoušce:
Zvládnutí písemného testu na 70%
Přítomnost na výuce
Splnění úkolů v Moodlu
Plnění úkolů průběžně zadávaných učitelem
Samostudium


Obsah

Cvičení:
1. Descripción de caracter (adjetivos calificativos + verbo "ser")
2. Hablar de hipótesis y de situaciones posibles (condicional)
3. Expresar sentimientos (verbos - gustar, encantar , dar rabia/pena, ponerse nervioso/ triste, etc)
4. Hablar de salud (imperativo)
5. Recomendar y aconsejar (frases de obligación, recomendación + infinitivo o + subjuntivo)
6. Hablar de cómo cuidar de uno mismo (verbos reflexivos - regulares e irregualres)
7. Dar ordenes (imperativo)
8. Hablar de historias del pasado (indefinido + imperfecto)
9. Descripción de precisos momentos en el pasado (imperfecto + gerundio)
10. Hablar de eventos interrumpidos en el pasado (indefinido y imperfecto + gerundio)
11. Transmitir información (estilo indirecto)
12. Hablar de historias de vida (preterito perfecto, imperfecto e indefinido)
13. Hablar de expectativas futuras (subjuntivo del presente)
14. Hablar de tus capaciadades e habilidades
15. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Výuka zahrnuje znalost jazyka na úrovni minimálně A2+. Kurz navazuje na Španělský jazyk 1.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2+ - B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
  • Cvičící: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
Literatura
  • Brožová, K. - Ferrer Penaranda, C. Aventura 1 učebnice s PS a CD. Praha: Klett, 2009. ISBN 8073970222.
  • Brožová, K. - Ferrer Penaranda, C. Aventura 2 učebnice s PS a CD. Praha: Klett, 2009. ISBN 8073970437.
  • Castro, F. Uso de la gramática espaňola, Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 2010. ISBN 978-84-7711-710-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF