Španělský jazyk 1

Zkratka předmětu KJE/CSJ1
Název předmětu Španělský jazyk 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/CSJ1
Název Španělský jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/KSJ1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu:výuka španělského jazyka je zaměřená na osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A2+ podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zadaných úloh k jednotlivým tématům, úspěšnost testu minimálně 70%

Obsah

Cvičení:
1. Hablar de eventos pasado (preterio indefinido)
2. Hablar de experiencias y acontecimientos del pasado (irregulares del indefinido)
3. Viajes y lugares (preterito indefinido)
4. Turismo (describir un hotel y sus servicios, reservar el alojamiento)
5. Dar oredenes y consejos en situaciones formales (imperativo)
6. Describir el estado de las cosas y su lugar (estar + adjetivo)
7. Pedir ayuda para un servicio (conectores "pero" y "sino")
8. Hablar de tiendas y de sus productos (pronombres indefinidos y de negación)
9. Ropa, hablar de gustos para vestir (objeto directo e indirecto)
10. De compras
11. El internet (descripción de una página web)
12. Expresar opinión (utilización del verbo "parecer")
13. Expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo en el trabajo
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Výuka zahrnuje znalost jazyka na úrovni minimálně A1+.

Získané způsobilosti

Student si prohloubí a upevní základní gramatické a lexikální dovednost a získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
  • Cvičící: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
Literatura
  • Brožová, K. - Ferrer Penaranda, C. Aventura 1 učebnice s PS a CD. Praha: Klett, 2009. ISBN 8073970222.
  • Castro, F. Uso de la gramática espaňola, Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 2010. ISBN 978-84-7711-710-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF