Francouzský jazyk 2

Zkratka předmětu KJE/CFJ2
Název předmětu Francouzský jazyk 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/CFJ2
Název Francouzský jazyk 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/KFJ2
Vyloučené předměty KJE/CFJ4, KJE/FJ2, KJE/FJ4, KOD/CFJ4, KOD/FJ2, KOD/FJ4
Podmiňující KJE/CFJ1, KJE/CFJ3, KJE/FJ1, KJE/FJ3, KJE/KFJ1, KOD/CFJ1, KOD/CFJ3, KOD/FJ1, KOD/FJ3, KOD/KFJ1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka francouzského jazyka je zaměřená na osvojení gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A2- B1 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zadaných úloh k jednotlivým tématům, úspěšnost testu minimálně 70%.

Požadavky ke zkoušce:
Zvládnutí písemného testu na 70%
Přítomnost na výuce
Splnění úkolů v Moodlu
Plnění úkolů průběžně zadávaných učitelem
Samostudium


Obsah

Cvičení:
1. Vyjádření přání, vůle, pocitů, účelu; konjunktiv
2. Móda, oblečení; samostatná ukazovací zájmena
3. Nákupy: oblečení, boty, doplňky; samostatná tázací zájmena
4. Pracovní pohovor; motivační dopis
5. Organizační schéma podniku; profese, pracovní náplň
6. Francouzský vzdělávací systém
7. Opakování ; test
8. Ekologie, ekoturistika
9. Nepřímá řeč; vztažná zájmena; zdůraznění
10. Zdraví; návštěva lékaře
11. Média; reklama
12. Francouzská periodika trpný rod, vyjádření příčiny a důsledku
13. Umění: divadlo, kinematografie, výtvarné umění
14. Opakování; test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Výuka zahrnuje základní znalost jazyka na úrovni A2. Kurz navazuje na "FJ1".

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2- B1. Je schopen řešit typy cvičení odpovídající této úrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
  • Régine Mérieux, Yves Loiseau. Connexions, Méthode de francais, niveau 2. Les Éditions Didier, 2004. ISBN 9782278056224.
  • Régine Mérieux, Yves Loiseau. Connexions, Méthode de francais, niveau 1. Les Éditions Didier, 2004. ISBN 9782278055289.
  • Baylon, Campa, Mestreit, Murillo, Tost. Forum, Méthode de francais 1. Hachette, 2000. ISBN 2-01-155136-6.
  • Marie Pravdová, Miroslav Pravda. Francouzština nejen pro samouky. LEDA, 2007. ISBN 978-80-7335-083-3.
  • Maia Grégoire, Odile Thiévenaz. Grammaire progressive du francais, niveau intermédiaire. Clé international, 2011.
  • Claire Miquel. Vocabulaire progressif du francais, niveau avancé. Clé international, 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF