Business Correspondence

Zkratka předmětu KJE/BUC
Název předmětu Business Correspondence
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/BUC
Název Business Correspondence
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si dovedností v písemné obchodní komunikaci. Jazykově a věcně přesně formulovaná korespondence je pro obchodní podnikání zásadní.
Studenti získají potřebné znalosti a dovednosti při výběru vhodné formy, struktury a stylu dopisu, při volbě adekvátních jazykových prostředků. Důraz se klade na odbornou terminologii v obchodním styku.

Součástí přípravy jsou dva zkušební testy ve formě obchodního dopisu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 60%.

Požadavky ke zkoušce:
Znalost terminilogie a specifik komunikace relevantní pro obchodní korespondenci.

Obsah

Cvičení:
1. Job applications, CV;
2. Organization and market research;
3. Enquiries & Replies to them;
4. Quotations/ Tenders;
5. Additional changes, corrections, cancellation, demand;
6. Orders;
7. Price and payment terms;
8. Dispatch, invoicing, collection problems;
9. Complaints and adjusstments;
10. Transportation and insurance;
11. Electronic correspondence;
12. In-company communication;
13. Miscellaneous correspondence;
14. Závěrečný test


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost středoškolské gramatiky a slovní zásoby potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu zběhlý v obchodní komunikaci.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Vladimír Kadlec
  • Cvičící: Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer
Literatura
  • Ashley, A. A handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press, 1993.
  • Business Correspondence. Fraus.
  • Clarke, D., Wessels, D. Write it right!. Fraus, 2009.
  • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglická obchodní korespondence. Praha: Pragoeduca, 1995.
  • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1997.
  • Tullis G., Trappe T. New Insights into Business, 4.vydání, 2006, Longman (Great Britain).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF