Business English 2

Zkratka předmětu KJE/BECP2
Název předmětu Business English 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/BECP2
Název Business English 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studenty s obchodním prostředím a rozvinout jejich jazykové schopnosti pro potřeby komunikace v oblasti obchodní angličtiny odpovídajících úrovni B1 podle SERR pro jazyky.
Studenti mají za úkol v rámci sestavených pracovních skupin vybrat místo pro založení fiktivní firmy (joint venture)ve spolupráci se studenty z finského Tampere.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní práce v projektových skupinách
Stoprocentní přítomnost na výuce
Pečlivá domácí příprava
Průběžné plnění zadaných úkolů
Splnění povinných testů

Obsah

Cvičení:
1. Úvodní hodina, seznámení se stylem práce v hodinách, Small talks
2. Formal and informal Language
3. Meetings and their forms
4. Agenda and Minutes
5. Rozdělení do pracovních skupin, Indirect speech
6. Videokonference s finskými kolegy
7. Meeting 1
8. Meeting 2
9. Meeting 3
10. Meeting 4
11. Meeting 5 formou videokonference
12. Prezentace dosažených výsledků
13. Závěrečné zhodnocení výsledků
14. Zápočet

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost angličtiny na úrovni B1.

Získané způsobilosti

Student rozumí běžným rozhovorům a diskusím na každodenní pracovní témata, umí vyjádřit svůj názor, zeptat se na názory a stanoviska kolegů, vyřídí běžný telefonní hovor, umí používat grafy, tabulky, psát zprávy a maily s použitím adekvátní slovní zásoby a kolokací typických pro obchodní prostředí. Student ovládá i související gramatiku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Alena Hošková
  • Cvičící: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. CUP, 2012.
  • Cotton, David. Market Leader Intermediate (3rd Edition) Coursebook with DVD-ROM. Pearson, 2010. ISBN 9781408236956.
  • Špatenková, D., Hošková, A. English for Economic Studies. Č. Budějovice, 2005.
  • Tullis, G., Trappe, T. New Insights into Business. 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Praktická výuka

Hodnotící metody

Test, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF