Academic Skills

Zkratka předmětu KJE/ACS
Název předmětu Academic Skills
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ACS
Název Academic Skills
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvoj dovedností zejména v písemném odborném jazykovém projevu.

Těžištěm předmětu je aktivní zvládnutí techniky výstavby odborného textu prostřednictvím relevantní metodiky a praktických cvičení, jako jsou : efektivní čtení a porozumění odbornému textu, výběr a zpracování informací, výstavba odstavce, struktura projevu a logická návaznost jeho částí, abstrakt, resumé, práce s citacemi, jazyk grafů a statistik, argumentace, správná volba lexika, formální a neformální slovní zásoba.

Součástí přípravy jsou dva zkušební testy, jako zpracování abstraktu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 60%
Požadavky ke zkoušce:
Student je schopen na základě odborného textu zpracovat informace a argumentovat o nich, obhájit vlastní náhled na danou problematiku.

Obsah

Cvičení:
1. Education and learning;
2. Language of comparing and contrasting;
3. Innovation in health and medicine;
4. Rephrasing, developing a paragraph;
5. Water, food, and energy;
6. Introductions and conclusions;
7. Free trade and fair trade; 1.test
8. Presenting arguments;
9. Wonders of modern world;
10. Word-building, avoiding plagiarism;
11. Trends, graphs, charts, and statistics;
12. Communication and technology;
13. Interpreting and translating, preparing notes;
14. 2. test - abstrakt

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost středoškolské gramatiky a slovní zásoby potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu schopen vytvořit adekvátní písemný odborný jazykový projev.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Vladimír Kadlec
  • Cvičící: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Philpot, S., Curnick, L. Academic Skills, Level 3. Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-474161-3.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Business Spotlight periodikum. Praha: Economia, a. s.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF