Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Dlask Petr

Beran Václav

Faltová Leitmanová Ivana

A Mental Risk Model: an Example for Theory and Evaluation
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr

Faltová Leitmanová Ivana

Accounting Data of Enterprise Resources Planning Systems in Regional Assessment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra

Cempírek Václav

Alina Jiří

Buffer stock implementation in the regional context
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Petrách Filip

Šetek Jaroslav

...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Rost Michael

Faltová Leitmanová Ivana

...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednář Jan

Faltová Leitmanová Ivana

Draft of the regional pension scheme functioning simulated in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Petrách Filip

Faltová Leitmanová Ivana

...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Novotná Martina

Petrách Filip

...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Sedláková Soňa

Fáze životního cyklu podniků v potravinářství ve vztahu k finanční struktuře
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Petrách Filip

Human Capital in the Context of the Ecoomic Dimension of Crime in the Transformation of the Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří

Hálová Pavlína

Impacts of education on economic growth
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav

Bednářová Dagmar

Kopta Daniel

...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Labour productivity as a factor of sector competitiveness
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Labour Productivity Growth of SMEs in Food Industry and Financing Sources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlask Petr

Beran Václav

Long-Term Infrastructure Investment: A New Approach to the Economics of Location
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Vochozka Marek

Optimization of a Company´s Capital Structure: Global Problem of the Corporate Finance andits Possible Solutions
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra

Cempírek Václav

Alina Jiří

Process of consignment stock implementation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Krátoška Jan

Regionální produktivita práce v kontextu s inovačními aktivitami podniků ve zpracovatelském průmyslu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří

Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

The Significance of Farm Size in the Evaluation of Labour Productivity in Agriculture
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrbová Petra

Alina Jiří

Cempírek Václav

Usage of EDI (electronic data interchange) in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří

Vliv silniční dopravy na cestovní ruch
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Aktivní služba ve veřejném sektoru
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Efficiency of Production Factors and Financial Performance of Agricultural Enterprises
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Filozofický kontext skupinového zla národní terorismus
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Novotná Kateřina

Gross Value Added and Total Factor Productivity In Czech Sectors
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Komparace amortizace lidského kapitálu ve služebních poměrech
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Lidský kapitál ve službách organizovaného zločinu
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav

Cudlínová Eva

Klufová Renata

...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

New Features in Respect of the Economy and Security in the early 21st Century
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana

Petrách Filip

Performance of road freight transport enterprises during economic recession
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Faltová Leitmanová Ivana

Podnikání v odpadovém hospodářství se zaměřením na pevný komunální odpad
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Práce a přístupy k jejímu zkoumání v širších souvislostech s detailním zaměřením na analýzu regionálního trhu práce
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šetek Jaroslav

Princip tzv. profesní invalidity a snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu u horníků
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Reakce Produktivity práce v malých a středních podnicích na krizový vývoj
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana

Pinkasová Tereza

Riedererová Monika

...
Selected Aspects of Regional Organic Food Market – Price Analysis
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kučera Zdeněk

Social Agriculture – Alternative Type of Production
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Sources Of Gva Growth In Divisions Of Manufacturing Sector After Crisis Period
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří

Hálová Pavlína

The economic effects of investments in road infrastructure in Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Krátoška Jan

The Reaction of Small and Medium-sized Industrial Enterprises on the Crisis Period
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Jungbauerová Jana

Životní cyklus podniků v potravinářském průmyslu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr

Adaptace nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Alice Masaryková – významná osobnost české sociální práce a rozvoje občanské společnosti, aktivistka v ženském sociálním hnutí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hálová Pavlína

Alina Jiří

Analysis of investment in infrastructure and other selected determinants influence to unemployment in CR regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří

Analýza vhodnosti implementace systému Carpool ve vybraném regionu
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Aspekty peněz v předmětu zájmu zločinu a válečného bojového prostředku
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr

Data ERP systémů v regionálních statistikách
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav

Novotná Martina

Economic efficiency of chosen Czech farms
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Economic efficiency of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krutina Václav

Novotná Martina

Ekonomika podniku (cvičení)
2014 KNIHA Skripta
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ HOSPODÁŘSKÝ RŮST V KONTEXTU CYKLICKÉHO VÝVOJE EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Rauch Miroslav

Faktory ovlivňující změnu produktivity práce
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrubá Renata

Food and nutrient security: Model of decision making under information uncertainty
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří

Volek Tomáš

IMPACTS OF CANCELLATION THE ENTRANCE EXAMINATIONS ON COURSES ECONOMICS
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Fučíková Jana

Investment activity and labour productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

LABOUR AS THE FACTOR OF PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GROSS VALUE ADDED GROWTH IN SECTOR A
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Alina Jiří

Mezera v produktivitě mezi Českou republikou a EU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří

PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šetek Jaroslav

Příprava služebního zákona a ekonomické aspekty zaměstnávání vysloužilců ve státní správě
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Alina Jiří

Regional disparities in productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav

Vrchota Jaroslav

Maříková Monika

...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Svoboda Jaroslav

THE ECONOMIC RESULTS OF FARMS IN THE CZECH REPUBLIC
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Svoboda Jaroslav

The impact of price changes on the results of agricultural enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří

Transport as a Key Factor of Competitiveness in Selected Regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Fučíková Jana

Využití indexní teorie pro hodnocení produktivity v malých a středních podnicích v potravinářství
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Zákon o státní službě a zaměstnávání příjemců výsluhových náležitostí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Martinat Stanislav

...
A Model for the identification of areas favourable for the development of tourism: a case study of the Šumava mts. and South Bohemia tourist regions (Czech republic)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Knotek Jaroslav

...
Comparison of attractiveness of tourist sites for ecotourism and mass tourism: The case of waters in mountainous protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva

Rolínek Ladislav

Faltová Leitmanová Ivana

...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Ekonomické aspekty občanské společnosti
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Ekonomické aspekty provázanosti organizovaného zločinu a terorismu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav

Ekonomické aspekty skupinového zla v maritimním prostoru
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří

Externí náklady spojené s dopravními nehodami
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef

Pícha Kamil

Factors influencing the imposition of a charge on the entrance to the interpretive trails in the large protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Faltová Leitmanová Ivana

Hospodaření komunálních podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr

Faltová Leitmanová Ivana

Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Humlerová Veronika

IMPACTS OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES (CASE OF THE CZECH REPUBLIC)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Komunální podniky v České republice
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří

Vrchota Jaroslav

KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Šulista Marek

LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH, CONVERGENCE IN THE EU
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rajchard Josef

Navrátil Josef

Balounová Zuzana

...
Nest and nest site characteristics of the Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) on intensively managed fishponds: an example from Bohemia
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Váchal Jan

Vochozka Marek

Doležalová Hana

...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Petrách Filip

Alina Jiří

Novotná Martina

...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Pozice Československa (České republiky) v ekonomických souvislostech s produkcí a mezinárodním obchodem se zbraněmi ve světovém hospodářství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Produktivita práce jako faktor udržitelného růstu
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Produktivita práce jako jeden z faktorů růstu konkurenceschopnosti v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Relationship Between the Development of the Gross Value Added and the Total Factor Productivity in the Czech Industry
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika

Cudlínová Eva

Faltová Leitmanová Ivana

...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Svoboda Jaroslav

Souvislosti mezi účinností výrobních faktorů a podnikovou výkonností v zemědělství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří

The models of calculation of external cost from road traffic accidents
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Alina Jiří

Usage of electronic supports for learning economics
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Rauch Miroslav

Vliv produktivity kapitálu na růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Vývoj reálných jednotkových pracovních nákladů ve státech EU v souvislosti s cyklickými výkyvy ekonomiky
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav

Novotná Martina

Vývoj výsledku hospodaření a rentability zemědělských podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šinko Jan

Musil Martin

Balounová Zuzana

...
Zatopená štěrkopískovna jako brána invaze Pectinatella magnifica do Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko In: Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří

Petrách Filip

Analýza vhodnosti implementace systémů podpory mobility – v kontextu udržitelného rozvoje
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Volek Tomáš

Novotná Martina

Branches productivity in the crisis period
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Petrách Filip

...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Hospodaření a efektivnost komunálních podniků
2012 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Cudlínová Eva

Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Komunální podniky ve struktuře právnických osob v české republice
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Friebelová Jana

Klicnarová Jana

...
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jánský Jaroslav

Poláčková Jana

Kozáková Petra

Methodological approaches to costs evaluation of canned feed
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš

Alina Jiří

Multimediální podpora výuky ekonomie na ekonomické fakultě jihočeské univerzity
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Friebelová Jana

...
Regionální rozvoj - přístupy a nástroje
2012 KNIHA Učebnice
Detail Volek Tomáš

Sektorová produktivita a vybavenost práce kapitálem
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva

Rolínek Ladislav

Faltová Leitmanová Ivana

...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Cudlínová Eva

...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Cudlínová Eva

...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Metodika
Detail Kozáková Petra

Vypovídací schopnost kalkulace nákladů dle jejího typu
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Vrchota Jaroslav

Vývoj míry nezaměstnanosti a testování její závislosti na počtu obyvatel v okrese České Budějovice
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip

Humlerová Veronika

Pártlová Petra

Vývoj obecních rozpočtů při ekonomické krizi v období 2007 - 2010 na příkladu regionu NUTS 3 Jihočeského kraje
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 113 z 113

MENU