Ekonomie

Zkratka předmětu KEN/EKO
Název předmětu Ekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/EKO
Název Ekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti absolventů magisterského studia, týkající se jednotlivých ekonomických jevů a kategorií. Měli by získat ucelený pohled na přístupy jednotlivých ekonomických škol a směrů v nahlížení na tyto jevy a kategorie a také na širší souvislosti jejich aplikace v dalších ekonomických disciplínách, resp. v reálném ekonomickém životě.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF