Economics

Zkratka předmětu KEN/EC
Název předmětu Economics
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/EC
Název Economics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The objective of the course is to provide a complex theoretical basis for applied economics disciplines and to deepen and expand students´ knowledge acquired in macroeconomics and microeconomics. The first part of the course is aimed at the field of microeconomics. The second part is focused on deepening knowledge of basic macroeconomics.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Elaboration of seminar paper work on given topic.
Written test mainly for economics mathematical problems (to gain minimum 60% of total number of points). Time for test is 40 minutes.
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Examination Requirements:
Written test and oral part of exam. Final mark is based on the results of the credit tests and the discussion. Test contain mainly theoretical questions, two graphs and short economics mathematical problem. Students must reach minimum 16 points of total 32 points to pass test and continue to oral part of exam. Time for test is 30 minutes.
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Obsah

1 - Macroeconomics Equilibrium in Two, Three and Four Sectoral Economy
2 - Investment Function, Curve IS, Curve LM, Model IS - LM
3 - Impact of Fiscal and Monetary Policy
4 - Consumption Function, Life-Cycle Theory and Theory of Permanent Income
5 - Investment in to Gross Fixed Capital, Housing Construction and Reserves
6 - Exchange Rates, Capital Mobility in Under Floating Exchange Rates and Under Fixed Exchange Rates
7 - Model AS-AD
8 - Long Run Economics Growth, Economics Development, Business Cycle
9 - Theory of Consumer Behaviour and Market Demand
10 - Theory of Production in the Short-Run and the Long-Run
11 - Imperfect Market Structures and the Price Discrimination
12 - Pricing on markets for factor inputs
13 - Edgeworth Box-Diagrams and General Equilibrium Theory
14 - Economics of Risk and Uncertainty, Welfare Economics, Efficiency and JusticePředpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D.
Literatura
  • Varian, R Hal. (2014). Intermediate Microeconomics: A modern Approach (Eight Edition). New York, W. W. Norton Company.
  • Dornbusch, Rudiger and Fischer, Stanley. (1990). Macroeconomics. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
  • Pindyck, Robert S. a Rubinfeld, Daniel L. (2007). Microeconomics. 7th ed. Prentice-Hall.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF