Economics

Zkratka předmětu KEN/DECOA
Název předmětu Economics
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/DECOA
Název Economics
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is based on knowledge of the deeper theoretical context, to understand the causality of economic events and processes. This subject has 2 semesters.

Požadavky na studenta

Credit condition is to present literary survey on the certain topic determinated by the lector during putting off the subject. And the subject is finished by oral exam. This is only a prerequesity for the final exam and the subject is finished by oral exam.

Obsah

Content of the subject:

1. Macroeconomics Equilibrium in Two, Three and Four Sectoral Economy
2. Investment Function, Curve IS, Curve LM, Model IS - LM
3. Impact of Fiscal and Monetary Policy
4. Consumption Function, Life-Cycle Theory and Theory of Permanent Income
5. Investment in to Gross Fixed Capital, Housing Construction and Reserves
6. Exchange Rates, Capital Mobility in Under Floating Exchange Rates and Under Fixed Exchange Rates
7. Model AS-AD
8. Long Run Economics Growth, Economics Development, Business Cycle
9. Theory of Consumer Behaviour and Market Demand
10. Theory of Production in the Short-Run and the Long-Run
11. Imperfect Market Structures and the Price Discrimination
12. Pricing on markets for factor inputs
13. Edgeworth Box-Diagrams and General Equilibrium Theory
14. Economics of Risk and Uncertainty, Welfare Economics, Efficiency and Justice

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
Literatura
  • Sloman, J. Economics. Harlow: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-65574-4.
  • Varian, R Hal. (2014). Intermediate Microeconomics: A modern Approach (Eight Edition). New York, W. W. Norton Company.
  • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ, Richard. (2008). Macroeconomics. 10th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
  • Blanchard, O. Macroeconomics. (7th edition). Pearson Education, 2016. ISBN 0133837998.
  • Gravelle, H., Rees, R. Microeconomics. FT PrenticeHall, 2004. ISBN 0-582-40487-8.
  • Pindyck, R. S. Rubinfeld, D. L. (2009). Microeconomics. Upper Saddle River.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF