Kislingerová Eva, prof. Ing., CSc.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KMAEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
MANEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
COPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano
KOPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano
OPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano