Petrách Filip, Ing., Ph.D.

Specialisation:

  • Microeconomics 1
  • Macroeconomics 1

 

Research specialisation:

  • Municipal Enterprises
  • Real Estate Appraisal
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OEP1 Business Economics KEN Ano
MAEK Makroekonomie KEN Ano
MA1 Makroekonomie 1 KEN Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano
CMA1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MIEK Mikroekonomie KEN Ano
MI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano
CMI1 Mikroekonomie I KEN Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
COPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano
KOPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano
OPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Novotná Martina
Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
...
Microeconomic belongings of the circular and social economy in the region
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
...
Accumulation of selected metals pollution in aquatic ecosystems in the Smeda river (Czech republic)
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Petrách Filip
...
Standardní text z mikroekonomie pro bakalářský stupeň
2018 KNIHA Učebnice
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Šmejkal Antonín
Ekonomická volba a rozhodování za nejistoty se zaměřením na oblast nemovitých věcí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
National security in the context of the global economy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Normativní přístup k nakládání s odpady
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Human Capital in the Context of the Ecoomic Dimension of Crime in the Transformation of the Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Vochozka Marek
Optimization of a Company´s Capital Structure: Global Problem of the Corporate Finance andits Possible Solutions
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kubecová Jana
Petrách Filip
Performance of road freight transport enterprises during economic recession
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Podnikání v odpadovém hospodářství se zaměřením na pevný komunální odpad
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Transport as a Key Factor of Competitiveness in Selected Regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Hospodaření komunálních podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Humlerová Veronika
IMPACTS OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES (CASE OF THE CZECH REPUBLIC)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Komunální podniky v České republice
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Vrchota Jaroslav
KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Novotná Martina
...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Petrách Filip
Analýza vhodnosti implementace systémů podpory mobility – v kontextu udržitelného rozvoje
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Petrách Filip
...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Hospodaření a efektivnost komunálních podniků
2012 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Petrách Filip
Komunální podniky ve struktuře právnických osob v české republice
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Vrchota Jaroslav
Vývoj míry nezaměstnanosti a testování její závislosti na počtu obyvatel v okrese České Budějovice
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Humlerová Veronika
Pártlová Petra
Vývoj obecních rozpočtů při ekonomické krizi v období 2007 - 2010 na příkladu regionu NUTS 3 Jihočeského kraje
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
KOMUNÁLNÍ PODNIKY V KONTEXTU EKONOMICKÉ KRIZE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
ROZPOČTY A VYBAVENOST MALÝCH OBCÍ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Disparity na regionální úrovni – příčiny, teoretické přístupy
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 32 z 32