Petrách Filip, Ing., Ph.D.

Specialisation:

  • Microeconomics 1
  • Macroeconomics 1

 

Research specialisation:

  • Municipal Enterprises
  • Real Estate Appraisal
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OEP1 Business Economics KEN Ano
EP1 Ekonomika podniku KEN Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Petrách Filip
Šetek Jaroslav

...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana

...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Novotná Martina

Petrách Filip
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Petrách Filip
Human Capital in the Context of the Ecoomic Dimension of Crime in the Transformation of the Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Vochozka Marek

Optimization of a Company´s Capital Structure: Global Problem of the Corporate Finance andits Possible Solutions
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří

Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kubecová Jana

Petrách Filip
Performance of road freight transport enterprises during economic recession
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana

Podnikání v odpadovém hospodářství se zaměřením na pevný komunální odpad
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav

Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří

PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Petrách Filip
Alina Jiří

Transport as a Key Factor of Competitiveness in Selected Regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana

Hospodaření komunálních podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Humlerová Veronika

IMPACTS OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES (CASE OF THE CZECH REPUBLIC)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Komunální podniky v České republice
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří

Vrchota Jaroslav

KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Alina Jiří

Novotná Martina

...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří

Petrách Filip
Analýza vhodnosti implementace systémů podpory mobility – v kontextu udržitelného rozvoje
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Petrách Filip
...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Hospodaření a efektivnost komunálních podniků
2012 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Petrách Filip
Komunální podniky ve struktuře právnických osob v české republice
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Vrchota Jaroslav

Vývoj míry nezaměstnanosti a testování její závislosti na počtu obyvatel v okrese České Budějovice
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Humlerová Veronika

Pártlová Petra

Vývoj obecních rozpočtů při ekonomické krizi v období 2007 - 2010 na příkladu regionu NUTS 3 Jihočeského kraje
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
KOMUNÁLNÍ PODNIKY V KONTEXTU EKONOMICKÉ KRIZE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
ROZPOČTY A VYBAVENOST MALÝCH OBCÍ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Disparity na regionální úrovni – příčiny, teoretické přístupy
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 25 z 25

MENU