Web Design

Zkratka předmětu KMI/YTWSA
Název předmětu Web Design
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YTWSA
Název Web Design
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/TWSA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs je určen zájemcům o tvorbu internetových prezentací pomocí metod, které používají profesionální webdesignéři. Těžiště předmětu je ve vysvětlení principů jazyků (X)HTML a CSS, s důrazem na zásady jejich správného použití při tvorbě internetových prezentací.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úložek, vytvoření a prezentace vlastního projektu - strukturované internetové stránky (prezentace podnikatele / neziskové organizace / zájmové činnosti).

Obsah

Přednášky:
- Základy tvorby webových prezentací
- Prvky stránek a jazyk HTML
- Základy kaskádových stylů (CSS)
- Pokročilé možnosti jazyka kaskádových stylů (CSS)
- Zásady přístupné webové prezentace
- Dynamické webové prezentace
- Wordpress CMS

Cvičení:
Tématicky navazují na přednášky - tvorba vlastních webových prezentací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu by měl student být schopen samostatně vytvořit internetovou prezentaci střední velikosti pro malou firmu nebo neziskovou organizaci.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
 • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., Mgr. Radim Remeš
 • Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D., Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • Robbins, J. N. Learning Web Design. Sebastopol, CA, 2018. ISBN 978-1-491-96020-2.
 • Finelli, R. MAstering CSS. Birmingham: Packt, 2017.
 • Staníček, P. CSS Kaskádové styly - kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-872-4.
 • Prokop, M.:. CSS Kaskádové styly pro webdesignéry. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0487-7.
 • http://www.jakpsatweb.cz/
 • MIŠKOVSKÝ, T. Macromedia Dreamweaver MX - Tvorba, publikace a správa webu. Brno: Computer Press, 2003.
 • Špinar, D. Tvoříme přístupné webové stránky. Brno: Zoner Press, 2004. ISBN 80-86815-11-0.
 • KRUG, S. Web design - Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-7226-892-9.
 • Meyer, E. Eric Meyer o CSS - Ovládněte kaskádové styly!. Brno: ZONER Press, 2005. ISBN 80-86815-17-X.
 • Meyer, E. Eric Meyer o CSS - pokračujeme s kaskádovými styly profesionálně. Brno: Zoner Press, 2005. ISBN 80-86815-17-X.
 • Hyslop, B. Gastro, E. HTML5 a CSS3: Názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Brno: Computer Press, 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF