Theory of Probability and Statistics 1

Zkratka předmětu KMI/YTPS1
Název předmětu Theory of Probability and Statistics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YTPS1
Název Theory of Probability and Statistics 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/OTPS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

A basic introductory course devoted to basics of theory of probability.

Požadavky na studenta

It is required to pass a credit writing test at least for 50% also active attendance of the course is required.

Obsah

Contents of lectures:
1. Random events, combinatorics.
2. Classical definition and geometrical definition of probability. Examples.
3. Definition of probability, probability of intersection, union.
4. Dependent and independent random events.
5. Conditional probability.
6. Discrete random variables. Distribution function.
7. Alternative, binomial, Poisson, geometrical distributions.
8. Continuous random variables.
9. Uniform, exponential normal distributions.
10. Descriptive statistics.
11. Student, Chi2, F - distribution. Quantiles.
12. Hypothesis testing. One sample t-test.
13. T-tests, paired and two-sample.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Freeman, J., Shoesmith, E., Sweeney, D., Anderson, D., Williams, T. Statistics for Business and Economics. Cengage, 2017.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF