Business Informatics 1

Zkratka předmětu KMI/YMINF
Název předmětu Business Informatics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YMINF
Název Business Informatics 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/MINFA
Vyloučené předměty KMI/MIF, KMI/MINF
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs Manažerská informatika má dva základní cíle. Prvním je seznámení studentů se základní terminologií a získání základního přehledu o informačních technologiích. Dalším cílem je získání základních dovedností při práci s textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem. Během cvičení se studenti blíže seznámí s vyučovanými programy na aplikacích z podnikového managementu.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Obtaining at least 8 points out of 12 in two credit tests (each of them is worth a maximum of 6 points).

Examination Requirements:
Theoretical exam concerned with lectures. The final mark is based on the results of credit tests and a final examination.

Obsah

Lectures:
1 - introduction to the course, assignments; basic terminology
2 - hardware - platforms
3 - hardware - PC
4 - operating systems
5 - network
6 - Internet
7 - software
8 - text processing
9 - advanced text processing
10 - introduction to spreadsheet processing
11 - spreadsheet processing - elementary data processing
12 - spreadsheet processing - solving managerial problems
13 - macros and modules

Seminars:
1 - introduction to the course, assignments; basic terminology
2 - information and communication technology on the university network
3 - Internet services
4 - operating system services
5 - text processing
6 - advanced text processing
7 - spreadsheet environment
8 - formulas, addressing
9 - functions
10 - graphic expressions of results
11 - pivot tables and graphs
12 - optimisation in spreadsheets
13 - macros and modules

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
The course has no prerequisities.

Získané způsobilosti

Students will understand the basic terminology and obtain skills for use of a text processor and spreadsheet calculator.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Walkenbach, J. Excel 2010 Formulas. Boston: Wiley, 2010. ISBN 0470475366.
  • Smart, M. Learn Excel 2007 Essential Skills with the Smart Method: Courseware Tutorial for Self-Instruction to Beginner and Intermediate Level. New York: The Smart Method Ltd., 2008. ISBN 0955459923.
  • Curtis, F. D. Microsoft Excel 2010 Step by Step. Seatle: Microsoft Press, 2010. ISBN 0735626944.
  • Wempen, F. Using Microsoft Office Word 2007. London: Que, 2007. ISBN 078973608X.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF