Information Management Methods 2

Zkratka předmětu KMI/YIMM2
Název předmětu Information Management Methods 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YIMM2
Název Information Management Methods
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/IMM
Vyloučené předměty KMI/MZI, KMI/MZI1
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The goal is to seek information from primary and secondary sources using modern methods of communication,
processing, sorting and presentation.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • NÝDL, V., Baravalle-Gilliam, V. Information management in Science. Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-7435-314-7.
  • SWALES, J.M., FEAK, C. B. Abstracts and the Writing of Abstracts. Ann Arbor, 2009. ISBN 978-0-472-03335-5.
  • PECK, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Apress, 2006. ISBN 978-1430210702.
  • BRISK, P.H. Creating your CV as a self-marketing tool. Ventus Publishing, 2010. ISBN 978-87-7681-945-3.
  • MOHIDEEN, H. Essential Communication Skills: The Complete Guide to Written and Oral Skills. Pelanduk, 1997. ISBN 9679784614.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF