Information Management Methods

Zkratka předmětu KMI/YIMM
Název předmětu Information Management Methods
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YIMM
Název Information Management Methods
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/IMM
Vyloučené předměty KMI/MZI, KMI/MZI1
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na přípravu k odborné práci. Má tři součásti, které je možno charakterizovat jako vyhledávání informací, zpracování informací, prezentace informací. Po seznámení s každou oblastí řeší student samostatně řadu dílčích úkolů. V kurzu je využíváno e-learningové prostředí.

Požadavky na studenta

Vypracování cca 10-ti dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení.

Obsah

1 - Pojem informace, zdroje informací;
2 - Primární a sekundární informační zdroje;
3 - Využívání on-line katalogů knihoven;
4 - Bibliografické databáze;
5 - Pravidla citací informačních pramenů;
6 - Validita informace, plagiátorství, Internet;
7 - Zpracování grafických materiálů;
8 - Zpracování zvuku;
9 - Zpracování videa;
10 - Struktura odborné publikace;
11 - Zpracování bakalářské práce;
12 - Specifika ústní prezentace;
13 - Příprava ústní prezentace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v e-learningovém prostředí. Ovládá praktické dovednosti z oblastí vyhledávání, zpracování a prezentace informací: citační normy, bibliografické databáze, jednoduché úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petr Chládek, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • REYNOLDS, G. W. Ethics in information technology. Boston, 201. ISBN 11-115-3413-6.
  • Smith, J., Joost, R. GIMP for Absolute Beginners. Boston, 2012.
  • Lamont, I. Google Blogger For Small Businesses In 30 Minutes. New York, 2014.
  • ISO. International Standard ISO 690. 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Stáhnout jako PDF