Vývoj webových aplikací s frameworky

Zkratka předmětu KMI/VWF
Název předmětu Vývoj webových aplikací s frameworky
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/VWF
Název Vývoj webových aplikací s využitím frameworků
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty se základy vývoje webových aplikací s využitím frameworků. Těžiště předmětu je ve vysvětlení zásad vývoje aplikací s využitím frameworku s dodržením webových metodik. Pro práci je využíváno vývojové prostředí Netbeans.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: průběžné řešení projektových úkolů, tvorba vlastní aplikace v rámci samostatného projektu, zápočtový test. Celková úspěšnost alespoň 65 %.

Obsah

Tematické celky:
1. Úvod, základní terminologie
2. Architektura aplikace
3. Návrhové vzory
4. Knihovny
5. Frameworky
6. Jazyk (X)HTML, CSS
7. Jazyk PHP
8. Jazyk Javascript
9. Autentizace
10. Práce s databází
11. Bezpečnost
12. Shrnutí problematiky, možná úskalí

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti umí naprogramovat jednoduché a středně obtížné webové aplikace s využitím frameworku s dodržením webových metodik.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • BEIGHLEY, Lynn and Michael MORRISON. Head First PHP & MySQL. O Reilly, 2008. ISBN 978-0596006303.
  • NIXON, Robin. Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites. O Reilly, 2012. ISBN 978-1449319267.
  • WELLING, Luke and Laura THOMSON. PHP and MySQL Web Development. Addison-Wesley, 2008. ISBN 978 0672329166.
  • MCLAUGHLIN, Brett D., Gary POLLICE and Dave WEST. Head First Object-Oriented Analysis and Design. O Reilly, 2006. ISBN 978-0596008673.
  • ZAKAS, Nicholas C. Professional JavaScript for Web Developers. Wrox, 2012. ISBN 978-1118026694.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce, E-learning

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF