Vstupní test z anglického jazyka

Zkratka předmětu KMI/VTEFM
Název předmětu Vstupní test z anglického jazyka
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/VTEFM
Název Vstupní test z anglického jazyka
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin Seminář 2 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Test zaměřený na vstupní znalosti anglického jazyka podle úrovně B1 Evropského referenčního rámce. Požadavky: porozumění textům s běžnou slovní zásobou používanou v každodenním životě, schopnost písemně se vyjádřit ke známým tématům.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF