Vývoj podnikových aplikací v MS

Zkratka předmětu KMI/VPAMS
Název předmětu Vývoj podnikových aplikací v MS
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/VPAMS
Název Vývoj podnikových aplikací na plaformě MS
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty se základy vývoje podnikových aplikací s využitím .NET Framework. Těžiště předmětu je ve vysvětlení zásad vývoje vícevrstvých a distribuovaných aplikací např. s využitím vývojového prostředí Microsoft Visual Studio a knihovny Enterprise Library.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: průběžné řešení projektových úkolů, tvorba vlastní aplikace v rámci samostatného projektu, zápočtový test. Celková úspěšnost alespoň 65 %.

Obsah

Hlavní témata
1. Úvod, základní terminologie
2. Knihovna Enterprise Library
3. Základní scénáře
4. Cachování
5. Správa pověření
6. Přístup k datům
7. Šifrování
8. Obsluha výjimek
9. Přihlašování
10. Ověřování

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti umí naprogramovat jednoduché a středně obtížné aplikace na platformě .NET s použitím knihovny Enterprise Library.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • HOMER, Alex. Developer?s Guide to Enterprise Library: C# Edition. Microsoft, 2010. ISBN 978-0735645233.
  • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648951.aspx
  • NEWTON, Keenan. The Definitive Guide to the Microsoft Enterprise Library. APRESS, 2007. ISBN 978-1590596555.
  • FENSTER, Len. Effective Use of Microsoft Enterprise Library: Building Blocks for Creating Enterprise Applications and Services. Pearson Education, 2006. ISBN 978-0321334213.
  • RITTGEN, Peter. Enterprise Modeling and Computing With UML. IGI Global: Hershey, PA, 2006. ISBN 978-1599041742.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce, E-learning

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF