Tvorba webových stránek a aplikací

Zkratka předmětu KMI/TWA
Název předmětu Tvorba webových stránek a aplikací
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/TWA
Název Tvorba webových stránek a aplikací
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/TWSA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs je určen zájemcům o tvorbu internetových prezentací pomocí metod, které používají profesionální webdesignéři. Těžiště předmětu je ve vysvětlení principů jazyků (X)HTML a CSS, s důrazem na zásady jejich správného použití při tvorbě internetových prezentací.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úloh, vytvoření vlastního projektu - strukturované internetové stránky (prezentace podnikatele / neziskové organizace / zájmové činnosti). Minimum úspěšnosti 65 %.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, skládá se ze dvou částí: písemné části (formou testu v prostředí LMS) a ústní části. Minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu) je 60 % správných odpovědí. Do výsledné známky se započítává rovněž úroveň hodnocení jednotlivých úkolů a projektu.

Obsah

Témata přednášek:

1. - 2. Základy tvorby webových aplikací: nástroje, prohlížeče, práce s HTML.
3. - 4. Prvky stránek a jazyka HTML.
5. - 8. Kaskádové styly (CSS).
9. - 10. Responzivní webdesign, přístupnost.
11. - 14. Úvod do tvorby dynamických webových prezentací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu by měl student být schopen samostatně vytvořit internetovou prezentaci střední velikosti pro malou firmu nebo neziskovou organizaci.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Milan Cepák, Ph.D., Mgr. Michal Houda, Ph.D.
Literatura
 • Grant, K. J. CSS in Depth. Shelter Island, NY (USA): Manning, 2018. ISBN 978-1-61729-345-0.
 • Flanagan, D. JavaScript: The Definitive Guide, 7th Edition. Sebastopol, CA (USA): O Reilly, 2020. ISBN 978-1-491-95201-6.
 • Robbins, J. Learning Web Design, 5th Edition. Sebastopol, CA (USA): O Reilly, 2018. ISBN 978-1-4919-6019-6.
 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/
 • Meyer, J. HTML5 and JavaScript Projects: Build on your Basic Knowledge of HTML5 and JavaScript to Create Substantial HTML5 Applications, 2nd Edition. New York, NY (USA): Apress, 2018. ISBN 978-1-4842-3863-9.
 • Finelli, R. MAstering CSS. Birmingham: Packt, 2017.
 • Collins, M. J. Pro HTML5 with CSS, JavaScript, and Multimedia: Complete Website Development and Best Practices. Chesterfield, Virginia (USA): Apress, 2017. ISBN 978-1-4842-2462-5.
 • Kyrnin, J., Meloni, J. C. Sams Teach Yourself HTML, CSS, and JavaScript All in One, 3rd Edition. Indianapolis, IN (USA): Sams Publishing, 2018. ISBN 978-0-672-33808-3.
 • Ballard, P. Sams Teach Yourself JavaScript in 24 Hours, 7th Edition. London, UK: Pearson, 2018. ISBN 978-0-672-33809-0.
 • Meyer, J. The Essential Guide to HTML5: Using Games to Learn HTML5 and JavaScript, 2nd Edition. New York, NY (USA): Apress, 2018. ISBN 978-1-4842-4154-7.
 • Kromann, F. M. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, 5th edition. New York, NY (USA): Apress, 2018. ISBN 978-1-4302-6043-1.
 • Brown, T. B. CSS Master, 2nd Edition. Collingwood, Victoria, Austrálie: SitePoint, 2018. ISBN 978-0-6483315-0-6.
 • Hong, P. Practical Web Design. Birmingham, UK: Packt, 2018. ISBN 978-1-78839-503-8.
 • Dean, J. Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript. Burlington, MA (USA): Jones & Bartlett Learning, 2018. ISBN 978-1-284-09179-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF