Trendy IS/IT

Zkratka předmětu KMI/TISIT
Název předmětu Trendy IS/IT
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/TISIT
Název Trendy IS/IT
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je naučit studenty vybírat, chápat a analyzovat informace týkající se trhu informačních technologií. Důraz se klade jednak na nejnovější trendy (sociální sítě, webové aplikace, cloud), jednak na další skutečnosti (malá efektivita IT v ČR, budoucnost ERP). Studenti by měli být schopni analyzovat problémy týkající se IT trhu, kriticky posuzovat nové technologické trendy a posuzovat IT z pohledu ekonomického.

Požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu, účast na diskuzích.

Obsah

Tematické celky:
1. Architektury IT systémů, přehled využívaného hardwaru a softwaru
2. Hardware, trendy v oblasti hardware
3. Počítačové sítě, Internet, základy síťové topologie, mobilní sítě - trendy
4. Trhy a obchodní modely na infrastruktuře Internetu, trendy
5. Rizika a bezpečnost Internetu, rizika virtuálního světa
6. Data, digitální stopa, ochrana soukromí, trendy
7. Regulace v oblasti informačních systémů, dat, informací
8. Informace v informačních systémech, autorské právo se v době digitálních technologií
9. Cloud computing, vliv na podnikové systémy
10. Trendy IT ve veřejném sektoru,
11. Informační zdroje - PageRank, SEO, sémantický web.
12. ICT v podnikové sféře, typy nákladů (capex, opex), účely (procesy, informace, produkty), ukázka míry využití IT v organizacích

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti z oblastí: podnikové informační systémy, projektování informačních systémů.

Získané způsobilosti

Studenti by měli být schopni analyzovat problémy týkající se IT trhu, kriticky posuzovat nové technologické trendy a posuzovat IT z pohledu ekonomického.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Josef Milota
  • Přednášející: RNDr. Josef Milota
Literatura
  • http://www.gartner.com/technology/home.jsp
  • BURROWS, M. Global Trends 2030: Alternative Worlds. Washington: US National Intelligence Council, 2012.
  • VERMESAN, O. a P. FRIESS. Internet of Things - Global Technological and Societal Trends From Smart Environments and Spaces to Green ICT. London: River Publishers, 2011.
  • BROCKMAN, J. Is the Internet Changing the Way You Think?: The Net s Impact on Our Minds and Future. Boston: Harper Perennial,, 2011.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF