Repetitorium středoškolské matematiky

Zkratka předmětu KMI/REPMA
Název předmětu Repetitorium středoškolské matematiky
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/REPMA
Název Repetitorium středoškolské matematiky
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz je určen pro studenty, kteří si potřebují obnovit a doplnit znalosti středoškolské matematiky. Obsahově jsou pokryty ty části středoškolské matematiky, na které navazuje výuka matematických předmětů na oborech Ekonomické fakulty.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Složení testu/testů minimálně na 60 %

Obsah

Přednášky:
1 - množiny a výroky, aritmetika;
2 - algebraické výrazy;
3 - rovnice a nerovnice (lineární kvadratická, iracionální);
4 - rovnice a nerovnice (absolutní hodnota exponenciální, logaritmická a goniometrická);
5 - funkce (lineární, kvadratická, lineárně lomená);
6 - funkce (exponenciální a logaritmická);
7 - funkce (goniometrické);
8 - funkce (výpočty);
9 - posloupnosti;
10 - rovnice přímek, kružnice
11 - kombinatorika

Cvičení:
1 - množiny a výroky, aritmetika;
2 - algebraické výrazy;
3 - rovnice a nerovnice, lineární kvadratická, iracionální
4 - rovnice a nerovnice, absolutní hodnota exponenciální, logaritmická a goniometrická
5 - funkce (lineární, kvadratická, lineárně lomená);
6 - funkce (exponenciální a logaritmická);
7 - funkce (goniometrické);
8 - funkce (výpočty);
9 - posloupnosti;
10 - rovnice přímek, kružnice
11 - kombinatorika

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti ovládají ty části středoškolské matematiky, na které navazuje výuka matematických předmětů na oborech Ekonomické fakulty.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Klára Vocetková
  • Přednášející: Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus, 2015. ISBN 978-80-7196-458-2.
  • PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998.
  • ODVÁRKO, O. Matematika pro gymnázia - Funkce. Praha: Prometheus, 2008.
  • CALDA, E., DUPAČ, V. Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha: Prometheus, 2008.
  • ODVÁRKO, O. Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady. Praha: Prometheus, 2008.
  • CHARVÁT, J., Zhouf, J., Boček, L. Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus, 1999.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF