Principy inteligentních systémů

Zkratka předmětu KMI/PINS
Název předmětu Principy inteligentních systémů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/PINS
Název Principy inteligentních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy využívanými v umělé inteligenci a inteligentních systémech. K těmto principům patří logické dokazování, rozhodování, hledání, učení a komunikace, matematika neurčitosti, algoritmy a jejich komplexita, reprezentace a interpretace znalostí v umělé inteligenci, strojové učení, hraní her, expertní systémy, porozumění přirozenému jazyku, počítačové vidění, robotika, agenty, modely lidské mysli, filozofické a sociologické aspekty umělé inteligence.

Požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, řešení příkladů a případových situací, aktivní účast na cvičeních, řešení teoretických i aplikačních problémů.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do oboru
2. Znalosti v umělé inteligenci
3. Logické dokazování
4. Fuzzy inference, rozhodování
5. Algoritmy prohledávání a strojového učení
6. Hraní her
7. Expertní systémy
8. Porozumění přirozenému jazyku
9. Počítačové vidění
10. Agenty
11. Modely lidské mysli
12. Filozofické a sociologické aspekty umělé inteligence
13. Robotika
14. Současné metody umělé inteligence

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu bude rozumět základním principům umělé inteligence, bude schopen provádět návrh základního konceptu systému umělé inteligence a bude mít přehled o používaných technologiích a architekturách používaných v oblasti umělé inteligence.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc.
  • Přednášející: doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc.
  • Cvičící: doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc.
Literatura
  • Russel, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. London: Pearson, 2020. ISBN 978-0134610993.
  • V. MAŘÍK, O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Umělá inteligence 6. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2276-9.
  • HORÁK,L., VANÍČEK, T. Artifficial intelligence. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05642-4.
  • ROTHMAN, D. Artificial Intelligence By Example: Acquire advanced AI, machine learning, and deep learning design skills. Birmingham: Packt, 2020. ISBN 978-1839211539.
  • LUKASOVÁ, A. Logické základy umělé inteligence. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-826-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF