Podnikové informační systémy 2

Zkratka předmětu KMI/PDIS2
Název předmětu Podnikové informační systémy 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/PDIS2
Název Podnikové informační systémy 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KPDS2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami používaných v podnikových informačních systémech. Pozornost je zaměřena zejména na software typu ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) a na další software používaný v podnicích. Studenti budou současné seznámeni s postupem implementace podnikového IS na příkladu vybraného software (např. ERP Axapta). Studenti by tedy měli porozumět možnostem a limitům uplatnění jednotlivých typů podnikového software, znát vazby aplikací ERP na další podnikové aplikace a znát zásady jednotlivých etap výběru a implementace podnikového IS včetně jejich specifik, trendů a inovací.

Požadavky na studenta

K získání potřebného počtu bodů pro zápočet vypracovat v průběhu semestru několik domácích úkolů. Dále student k zápočtu vypracuje a prezentuje závěrečný projekt.
Součástí zkoušky je test a rozprava nad závěrečným projektem.

Obsah

Tematické celky:
1. Informační společnost, Úvod do informačních systémů, Učící se organizace, Historické etapy vývoje IS
2. Klasifikace PIS, Koncepce PIS, Terminologie, Architektura PIS
3. Budování podnikových informačních systémů, Životní cyklus , Způsoby pořízení PIS, Ekonomické hodnocení pořízení PIS
4. ERP- Enterprise Resource Planning díl 1, Co je to ERP systém a jaké činnosti zajišťuje,
Významní výrobci ERP systémů, Řízení ekonomického procesu, HRM, Řízení majetku a správa kritických aktiv, OpenSource ERP
5. ERP- Enterprise Resource Planning díl 2, Logistika, Prodej, SCM - řízení dodavatelského řetězce,
6. ERP II - Enterprise Resource Planning, CRM
7. ERP II, BI Business Intellingence, MIS Manager Information Systém, EIS Execution Information System, DW Data Warehouse
8. ERP II, MES Manufacturing Excecution System, APS Advanced Planning System, MRP Material Requirements Planning, MRP II - Material Requirements Planning
9. ERP II, ECM Enterprise Content Management, DMS Document Managemnt System, CMS Content Management System
10. ERP II, Branžová řešení ERP, Aplikace pro řízení externí vztahů, Podpora E-businessu
11. Systémová integrace
12. Bezpečnost v informačních systémech
13. Řízení provozu podnikové informatiky, Standardy v IS

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Přehled základních znalostí v rozsahu předmětu Manažerská informatika.

Získané způsobilosti

Studenti by měli mít přehled základních principů podnikových informačních systémů, jejich a trendů. Studenti by měli bých schopni posoudit efekty IS a vybrat vhodné IS pro různé potřeby podniků.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
 • CHLAPEK, D., V. ŘEPA a I. STANOVSKÁ. Analýza a návrh informačních systémů. Praha, 2011.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2007.
 • Bruckner, Tomáš,; Voříšek, Jiří,; Buchalcevová, Alena,; Stanovská, Iva; Chlapek, Dušan; Řepa, Václav. Tvorba informačních systémů : principy, metodiky, architektury. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • MERUNKA, V., J. POLÁK a A. CARDA. Umění systémového návrhu. 2002.
 • ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů. 2006.
 • MATHIASSEN, L. Object-oriented analysis & design. 2000.
 • MERUNKA, V. Objektové modelování. 2008.
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. 2012.
 • VYMĚTAL, D. Projekty informačních systémů v podnicích a jejich realizace. 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF