Theory of Probability and Statistics 2

Zkratka předmětu KMI/OTPS2
Název předmětu Theory of Probability and Statistics 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OTPS2
Název Theory of Probability and Statistics 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/OTPS1, KMI/YTPS1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

A basic introductory course devoted to basic principles of statistical reasoning and applications of data analysis.

Požadavky na studenta

The writing exam has to be passed with at least 50% followed by oral exam, also active attendance of the course is required.

Obsah

Contents of lectures:

1. Descriptive statistics.

2. Student, Chi2, F - distribution. Quantiles.

3. Hypothesis testing. One sample t-test.

4. T-tests, paired and twosample. F-test. Test about variance.

5. Test about mean value with CLT.

6. Theory of estimates. Confidence intervals.

7. Confidence interval with CLT. The size of samples with given length of interval.

8. Correlation coefficient.

9. Descriptive statistics. Histograms, box plot.

10. ANOVA 1 factor.

11. ANOVA 2 factors

12. Simple regression analysis.

13. Multivariate regression analysis.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: Teorie pravděpodobnosti a statistika/Theory of Probability and Statistics 1

Ekvivalence: Teorie pravděpodobnosti a statistika 2

Získané způsobilosti

Student manages the basic principles and methods of probability and statistics.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Freeman, J., Shoesmith, E., Sweeney, D., Anderson, D., Williams, T. Statistics for Business and Economics. Cengage, 2017.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF