Theory of Probability and Statistics 1

Zkratka předmětu KMI/OTPS1
Název předmětu Theory of Probability and Statistics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OTPS1
Název Theory of Probability and Statistics 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/TPS1A
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

A basic introductory course devoted to basics of theory of probability.

Požadavky na studenta

Požadavky na absolvování kurzu:
Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno docházkou, aktivní účastí na cvičeních a úspěšném absolvování dvou zápočtových písemných prací, a to alespoň na 55 procent v průměru z obou písemných prací.
Opravné termíny budou vypsány v prvních dvou týdnech zkouškového období.

Obsah

Contents of lectures:
1. Random events, combinatorics.
2. Classical definition and geometrical definition of probability. Examples.
3. Definition of probability, probability of intersection, union.
4. Dependent and independent random events.
5. Conditional probability.
6. Discrete random variables. Distribution function.
7. Alternative, binomial, Poisson, geometrical distributions.
8. Continuous random variables.
9. Uniform, exponential normal distributions.
10. Descriptive statistics.
11. Student, Chi2, F - distribution. Quantiles.
12. Hypothesis testing. One sample t-test.
13. T-tests, paired and two-sample.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerequisities: KMI/MATI or KMI/MATIA Mathematics 1

Získané způsobilosti

Students understand basic principals of probability and descriptive statistics

Studenti rozumí základním principům pravděpodobnosti a popisným statistikám

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Freeman, J., Shoesmith, E., Sweeney, D., Anderson, D., Williams, T. Statistics for Business and Economics. Cengage, 2017.
  • NEWBOLD, P., CARLSON, W, L., THORNE, B. Statistics for Business and Economics. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, c2010, 2010. ISBN 978-0-13-507248.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF