Stat. Methods - Marketing Applications

Zkratka předmětu KMI/OSMMA
Název předmětu Stat. Methods - Marketing Applications
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OSMMA
Název Stat. Methods - Marketing Applications
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF