Metody zpracování informací 2

Zkratka předmětu KMI/MZI2
Název předmětu Metody zpracování informací 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MZI2
Název Metody zpracování informací 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/IMM, KMI/IMM2, KMI/MZI, KMI/MZI1, KMI/YIMM, KMI/YIMM2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz je pokročilým pokračováním kurzu MZI. Je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na součásné trendy využití moderních technologií v odvětví ICT. Student pracuje v e-learningovém prostředí, kde řeší komplexnější úkoly - některé z nich vyžadují týmovou práci.

Požadavky na studenta

Vypracování cca 8 dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení.

Obsah

1 - Pokročilé zpracování multimediálních materiálů (digitální fotografie, pořízení a zpracování videa a zvuku);
2 - Vyhodnocení a třídění informací: osobní bibliografická databáze, validita informace, plagiátorství;
3 - 3D tiskárna: příprava modelu;
4 - 3D tiskárna: tisk modelu;
5 - 3D scanner: příprava modelu;
6 - 3D robotická ruka: ovládání, uchopování, kreslení, tisknutí, gravírování;
7 - 3D robotická ruka: programování;
8 - Jednodeskové počítace: práce se senzory, LED;
9 - Jednodeskové počítace: programování;
10 - Virtuální realita
11 - Zásady pro zpracování diplomové práce;
12 - Příprava ústní prezentace, týmová prezentace, specifika ústní prezentace;
13 - Tvorba posteru;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Ovládá praktické dovednosti z oblasti práce s moderními technologiemi: návrh a zpracování 3D tisku, vytvoření modelu pomocí 3D scaneru, ovládání a programování 3D mechanické ruky, programování jednočipových počítačů, pokročilé úpravy grafických, audio- a video materiálů, virtuální realita.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Vaish, D., Yamanoor, S., Yamanoor, S., Fernandes, S. L., Cox, T. (2019). Getting Started with Python for the Internet of Things. Birmingham, UK: Packt.
  • Hagan, E., Culkin, J. (2017). Learn Electronics with Arduino. San Francisco, CA: Maker Media.
  • Hoffman, J. (2018). Mastering Arduino. Birmingham, UK: Packt.
  • Williams, R. (2017). The Non-Designer s Presentation Book: Principles for effective presentation design. San Francisco, CA (USA): Peachpit.
  • Williamson, J., Palmer, C. (2018). Virtual Reality Blueprints. Birmingham, UK: Packt.
  • Kelly, J. F. (2014). 3D Modeling and Printing with Tinkercad?: Create and Print Your Own 3D Models. Indianapolis, IN. Que.
  • McMills, A. E. (2017). 3D Printing Basics for Entertainment Design. New York, NY: Routledge.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Test

Stáhnout jako PDF