Metody zpracování informací 1

Zkratka předmětu KMI/MZI
Název předmětu Metody zpracování informací 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MZI
Název Metody zpracování informací 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/IMM, KMI/IMM2, KMI/YIMM, KMI/YIMM2
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na přípravu k odborné práci. Má tři součásti, které je možno charakterizovat jako vyhledávání informací, zpracování informací, prezentace informací. Po seznámení s každou oblastí řeší student samostatně řadu dílčích úkolů. V kurzu je využíváno e-learningové prostředí.

Požadavky na studenta

Vypracování 10 dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení.
Zkouškový test.

Obsah

1. Pojem informace, zdroje informací, sběr informací, binární číselná soustava
2. Informační zdroje, online katalogy knihoven, vyhledávání
3. Primární, sekundární a terciární informační zdroje
4. Bibliografické databáze a vyhledávání informací
5. Citace, citační normy, citační SW
6. Etika ve vědě, plagiátorství
7. Webové služby na Internetu, tvroba webových stránek
8. Digitální zpracování grafických materiálů, program GIMP
9. Digitální zpracování zvuku, program Audacity
10. Digitální zpracování videa, program Virtual Dube
11. Tvorba prezentace ve vhodném software, specifika ústní prezentace
12. Abstrakt kvalifikační práce
13. Vizualizace business procesů - tvorba UML dokumentů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.¨
Ekvivalence: KMI/MZI

Získané způsobilosti

Student se orientuje v e-learningovém prostředí. Ovládá praktické dovednosti z oblastí vyhledávání, zpracování a prezentace informací: citační normy, bibliografické databáze, jednoduché úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D.
 • Přednášející: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
 • Cvičící: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
Literatura
 • Szotkowská Lacková, Eva. (2019). Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek.
 • Černý, Michal. (2017). Informační a učící se společnost. Brno: Paido.
 • Široký, Jan a kol. (2019). Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges.
 • Ledden, Emma. (2018). Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Praha: Grada.
 • Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam. (2020). Informačná veda: výkladový slovník. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Janouch, Viktor. (2020). Internetový marketing. Brno: Computer Press.
 • HALL, George M., ed. (2006). Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha: Galén.
 • Laurenčík, Marek. (2019). Tvorba www stránek v HTML a CSS. Praha: Grada Publishing.
 • Putnová, Anna. (2020). Etika v práci s informacemi. Praha.
 • Zimdars, Melissa, McLeod, Kembrew. (2020). Fake news: understanding media and misinformation in the digital age. London.
 • Koopman, Colin. (2020). How we became our data: a genealogy of the informational person. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Beneš, Pavel. (2019). Informace o informaci, aneb, Nový pohled na tento svět. Praha.
 • Stuart, David. (2020). Practical data science for information professionals. London: Facet Publishing.
 • Vojčeková, Katarína. (2020). Prezentace, školení, kurz, přednes, přednáška, studium: afirmace andělům. Chodský Újezd: Konzultační studio.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF