Metody zpracování informací 1

Zkratka předmětu KMI/MZI
Název předmětu Metody zpracování informací 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MZI
Název Metody zpracování informací 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/IMM, KMI/IMM2, KMI/YIMM, KMI/YIMM2
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na přípravu k odborné práci. Má tři součásti, které je možno charakterizovat jako vyhledávání informací, zpracování informací, prezentace informací. Po seznámení s každou oblastí řeší student samostatně řadu dílčích úkolů. V kurzu je využíváno e-learningové prostředí.

Požadavky na studenta

Vypracování aspoň 10 dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Zkouškový online test s 20 otázkami.

Hodnocení u zkoušky:

19 a 20 bodů - výborně
17 a 18 bodů - výborně minus
15 a 16 bodů - velmi dobře
13 a 14 bodů - velmi dobře minus
10, 11 a 12 bodů - dobře
9 bodů a méně - nedostatečněObsah

1. Pojem informace, zdroje informací, sběr informací, binární číselná soustava
2. Informační zdroje, online katalogy knihoven, vyhledávání
3. Primární, sekundární a terciární informační zdroje
4. Bibliografické databáze a vyhledávání informací
5. Citace, citační normy, citační SW
6. Etika ve vědě, plagiátorství
7. Webové služby na Internetu, tvroba webových stránek
8. Digitální zpracování grafických materiálů, program GIMP
9. Digitální zpracování zvuku, program Audacity
10. Digitální zpracování videa, program Shotcut
11. Tvorba prezentace ve vhodném software, specifika ústní prezentace
12. Abstrakt kvalifikační práce
13. Vizualizace business procesů - tvorba UML dokumentů, myšlenkové mapy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.¨
Ekvivalence: KMI/MZI

Získané způsobilosti

Student se orientuje v e-learningovém prostředí. Ovládá praktické dovednosti z oblastí vyhledávání, zpracování a prezentace informací: citační normy, bibliografické databáze, jednoduché úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D.
 • Přednášející: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
 • Cvičící: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
Literatura
 • Szotkowská Lacková, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6.
 • Černý, Michal. Informační a učící se společnost. Brno: Paido, 2017. ISBN 978-80-7315-263-5.
 • Široký, Jan a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7.
 • Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam. Informačná veda: výkladový slovník. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4866-9.
 • HALL, George M., ed. Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha: Galén, 2006. ISBN 978-80-7262-422-9.
 • Ledden, Emma. Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
 • Putnová, Anna. Etika v práci s informacemi. Praha, 2020. ISBN 978-80-01066-68-3.
 • Zimdars, Melissa, McLeod, Kembrew. Fake news: understanding media and misinformation in the digital age. London, 2020. ISBN 978-0-262-53836-7.
 • Koopman, Colin. How we became our data: a genealogy of the informational person. Chicago: The University of Chicago Press, 2020. ISBN 978-0-226-62644-4.
 • Beneš, Pavel. Informace o informaci, aneb, Nový pohled na tento svět. Praha, 2019. ISBN 978-80-86936-51-2.
 • Stuart, David. Practical data science for information professionals. London: Facet Publishing, 2020. ISBN 978-1-78330-344-1.
 • Vojčeková, Katarína. Prezentace, školení, kurz, přednes, přednáška, studium: afirmace andělům. Chodský Újezd: Konzultační studio, 2020. ISBN 978-80-88388-19-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF