Business Informatics 1

Zkratka předmětu KMI/MINFA
Název předmětu Business Informatics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MINFA
Název Business Informatics 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/MIF, KMI/MINF
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The course of Informatics has two main objectives. The first one is to introduce students to the basic terminology, and to obtain basic overview about information technology. The latter is focus on the basic skills in text processor and spreadsheet calculator. The seminars are specialised on the problems related to managerial area.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Obtaining at least 8 points out of 12 in two task, homework is for 4 points, test us for 8 points.

Examination Requirements:
Theoretical exam concerned with lectures. The final mark is based on the results of credit works and a final examination.

The course is supported with LMS Moodle.

Obsah

1. Basic terminology
2. Hardware - platforms
3. Operating systems
4. Network and internet
5. Software
6. Text processing - finalizing of the document
7. Text processing - automaticaly generatet texts (registers, lists, table of content, mail mergint)
8. Spreadsheet calculator - spreadsheet environment
9. Spreadsheet calculator - formulas, addressing
10. Spreadsheet calculator - functions
11. Spreadsheet calculator - graphic expressions of results
12. Spreadsheet calculator - pivot tables and graphs
13. Spreadsheet calculator - optimisation in spreadsheets
14. Spreadsheet calculator - macros and modules

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course has no prerequisities.

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Students will understand the basic terminology and obtain skills for use of a text processor and spreadsheet calculator.

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
Literatura
  • Frye, C. Microsoft Excel 2016 Step by Step. Redmond: Microsoft Press, 2016, 2016. ISBN 978-0-7356-9880-2.
  • Lambert, J. Microsoft Word 2016 Step By Step. Redmond: Microsoft Press, 2015, 2015. ISBN 978-0-7356-9777-5.
  • Walkenbach, J. Excel 2010 Formulas. Boston: Wiley, 2010. ISBN 0470475366.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF