Mathematics in English and CLIL 2

Zkratka předmětu KMI/MAEN2
Název předmětu Mathematics in English and CLIL 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MAEN2
Název Mathematics in English and CLIL
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/MAEN1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Mathematics in English and CLIL 2 rozvíjí znalosti a dovednosti osvojené v předmětu Mathematics in English and CLIL 1 a klade si za své dva cíle. Prvním cílem je seznámit studenty se základní slovní zásobou z oblasti středoškolské a vysokoškolské matematiky v anglickém jazyce a s problematikou výuky matematiky a jiných přírodovědných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL v českém prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: Úspěšnost v terminologický testu alespoň 70%, příprava a prezentace zvoleného matematického tématu pro výuku na ZŠ nebo SŠ. Splnění úkolů v e-learningovém prostředí.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod
2-5 - matematická terminologie úrovně SŠ
6-10 - matematická terminologie úrovně VŠ
11-12 - příprava materiálů na prezentace
13-14 - prezentace a evaluace připravených materiálů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mathematics in English and CLIL 2 je podmíněn absolvováním předmětu Mathematics in English and CLIL 1 (MAEN1).

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni prezentovat v anglickém jazyce vybraná matematická témata úrovně SŠ a VŠ, rozumí mluvenému i psanému projevu v anglickém jazyce, správně formulují své myšlenky a ovládají slovní zásobu z oblasti matematiky na úrovni B1+.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy, R.:. English Grammar In Use. Cambridge University Press 2004.
  • Remacha Esteras, S.; Marco Fabré, E. Professional English in Use ICT. Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-521-68543-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozhovor, Test

Stáhnout jako PDF