Mathematics in English and CLIL 1

Zkratka předmětu KMI/MAEN1
Název předmětu Mathematics in English and CLIL 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MAEN1
Název Mathematics in English and CLIL
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Mathematics in English and CLIL 1 si klade za své dva cíle. Prvním cílem je především seznámit studenty se základní slovní zásobou z oblasti základoškolské a středoškolské matematiky v anglickém jazyce a s problematikou výuky matematiky a jiných přírodovědných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL v českém prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšnost v terminologický testu alespoň 70%, příprava a prezentace zvoleného matematického tématu pro výuku na
ZŠ nebo SŠ. Splnění úkolů v e-learningovém prostředí.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod
2 - problematika CLIL
3-6 - matematická terminologie úrovně ZŠ
7-10 - matematická terminologie úrovně SŠ
11-12 - příprava materiálů na prezentace
13-14 - prezentace a evaluace připravených materiálů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost anglického jazyka na úrovni A2.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni prezentovat v anglickém jazyce vybraná matematická témata úrovně ZŠ a SŠ, rozumí mluvenému i psanému projevu v anglickém jazyce, správně formulují své myšlenky a ovládají slovní zásobu z oblasti matematiky na úrovni A2+.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy, R.:. English Grammar In Use. Cambridge University Press 2004.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozhovor, Test

Stáhnout jako PDF