Skriptovací jazyky

Zkratka předmětu KMI/KSKJ
Název předmětu Skriptovací jazyky
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KSKJ
Název Skriptovací jazyky
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/SKJ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je naučit základy programování s využitím skriptovacího jazyku Python s důrazem na základní datové a programátorské struktury a tvorbu vlastní aplikace v rámci samostatného projektu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování ve skriptovacích jazycích.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie
2 - programovací jazyky, program
3 - základní datové typy, konstanty a proměnné, operátory, výrazy
4 - rozšířené datové typy
5 - objekty, metody objektů
6 - podmíněné větvení
7 - funkce, parametry, nepojmenované funkce
8 - cykly, iterace
9 - práce se soubory
10 - knihovny a moduly
11 - regulární výrazy
12 - chyby a výjimky
13 - vlastní obsluha výjimek

Cvičení:
1 - úvod, základní terminologie
2 - programovací jazyky, program
3 - základní datové typy, konstanty a proměnné, operátory, výrazy
4 - rozšířené datové typy
5 - objekty, metody objektů
6 - podmíněné větvení
7 - funkce, parametry, nepojmenované funkce
8 - cykly, iterace
9 - práce se soubory
10 - knihovny a moduly
11 - regulární výrazy
12 - chyby a výjimky
13 - vlastní obsluha výjimek

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům programování a umí využívat základní programovací techniky. Studenti jsou schopni analyzovat problém, sestavit vhodný algoritmus a vytvořit program ve skriptovacím jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Remeš, Radim. Programujeme v jazyku Python. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-128-4.
  • Hamrs, D., McDonald, K. Začínáme programovat v jazyce Python. Praha: Computer Press, 2008. ISBN 80-7226-799-X.
  • Rossum, G., Drake, F., L. An Introduction to Python - The Python Tutorial. 2006.
  • Pilgrim, M. Dive Into Python for Experienced Programmers. Berkeley: Apress, 2004. ISBN 978-1590593561.
  • Lutz, M., Ascher, D. Naučte se Python. Pohotová příručka. Grada. Praha, 2003. ISBN 80-247-0367-X.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF