Theory of Probability and Statistics 1

Zkratka předmětu KMI/KPS1A
Název předmětu Theory of Probability and Statistics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPS1A
Název Theory of Probability and Statistics 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/KTPS1
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

A basic introductory course devoted to basics of theory of probability.

Požadavky na studenta

2 writing tests, one in the middle of the semester one at the end.

Obsah

Contents of lectures:
1. Random events, combinatorics.
2. Classical definition and geometrical definition of probability. Examples.
3. Definition of probability, probability of intersection, union.
4. Dependent and independent random events.
5. Conditional probability.
6. Discrete random variables. Distribution function.
7. Alternative, binomial, Poisson, geometrical distributions.
8. Continuous random variables.
9. Uniform, exponential normal distributions.
10. Descriptive statistics.
11. Student, Chi2, F - distribution. Quantiles.
12. Hypothesis testing. One sample t-test.
13. T-tests, paired and two-sample.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerequisities: KMI/MATI or KMI/MATIA Mathematics 1

Získané způsobilosti

Students understand basic principals of probability and descriptive statistics

Studenti rozumí základním principům pravděpodobnosti a popisným statistikám

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Freeman, J., Shoesmith, E., Sweeney, D., Anderson, D., Williams, T. Statistics for Business and Economics. Cengage, 2017.
  • NEWBOLD, P., CARLSON, W, L., THORNE, B. Statistics for Business and Economics. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, c2010, 2010. ISBN 978-0-13-507248.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF