Podnikání a obchodování na internetu

Zkratka předmětu KMI/KPOI
Název předmětu Podnikání a obchodování na internetu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPOI
Název Podnikání a obchodování na internetu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/POI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, aby studenti si osvojili základní terminologii v nové oblasti elektronického obchodování, metodické postupy při projektování vybraných informačních a komunikačních systémů internetového obchodování a uměli vytvářet jednoduché ekonomicky vyvážené vybrané modely elektronického obchodu. Součástí je i problematika projektování elektronického obchodu a strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti provozu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování samostatné práce z oblasti podnikání a obchodování na internetu (modely aukcí, problematika důvěry v online systémech atd.)

Obsah

Přednášky:
1. Systém a model elektronického obchodu - základní východiska;
2. Obchod a elektronické obchodování;
3. Modely elektronického obchodu (aplikace B2C, C2C, B2B);
4. Vlastnosti elektronického obchodu;
5. Marketing a reklama na Internetu, personalizace;
6. Bezpečnost elektronického obchodu a platební metody;
7. Portály, online media, sociální sítě;
8. Podnikatelský model, podnikatelský záměr;
9. Prostředky ICT pro e-obchod, implementace e-obchodu, problematika provozu;
10. Mobilní obchodování (m-commerce);
11. Problematika B2B obchodu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
Literatura
  • ARUN, Jai Singh. Blockchain for business. Boston, MA: Addison-Wesley, 2019. ISBN 978-0135581353.
  • LAUDON, Kenneth C. a Carol Guercio TRAVER. E-commerce 2018: business, technology, society. Fourteenth Edition. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0134839516.
  • Miroslav Sedlák. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod (e-kniha). e-kniha. Praha: Computer Press, 2015.
  • Dušan Beleščák. Vytváříme e-shop ve WordPressu pomocí WooCommerce. Computer Press: Praha, 2015. ISBN 978-80-251-4153-3.
  • RAYPORT, J. F., JAWORSKI, B. J. Introduction to e-commerce. Boston: McGraw-Hill/Irwin marketspaceU, 2001.
  • SADEH, N. M-Commerce Technologies, Services, and Business Models. Boston: Wiley, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF