Manažerská informatika 1

Zkratka předmětu KMI/KMINF
Název předmětu Manažerská informatika 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KMINF
Název Manažerská informatika 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/CMIF
Vyloučené předměty KMI/KMIFA, KMI/MINFA, KMI/YMINF
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Manažerská informatika I má dva základní cíle. Prvním je seznámení studentů se základní terminologií a získání základního přehledu o informačních technologiích. Dalším cílem je získání základních dovedností při práci s textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem. Během cvičení se studenti blíže seznámí s vyučovanými programy na aplikacích z podnikového managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Získání alespoň 8 bodů z 12 ze seminární a samostatné práce, za seminární práci jsou maximálně 4 body, za samostatnou práci je maximálně 8 bodů.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška zaměřená na znalosti z přednášek a základní dovednosti z cvičení.

Celková známka je založena na výsledcích seminární práce, samostatné práce a závěrečné zkoušky.

Kurz je veden za podpory LMS Moodle

Obsah

Přednášky:
1. Základní terminologie
2. Hardware
3. Operační systém
4. Síť a internet
5. Software
6. Zpracování textu - finální formátování dokumentu
7. Zpracování textu - automaticky generované texty (rejstříky, seznamy, obsah, hromadná korespondence)
8. Tabulkový kalkulátor - adresace a vzorce, funkce
9. Tabulkový kalkulátor - grafické vyjádření výsledků
10. Tabulkový kalkulátor - hledání lineární závislosti
11. Tabulkový kalkulátor - třídění do intervalů, histogramy
12. Tabulkový kalkulátor - kontingenční tabulky a grafy
13. Tabulkový kalkulátor - optimalizace v tabulkovém procesoru
14. Tabulkový kalkulátor - makra a moduly


Cvičení:
1 - úvod do kursu, hodnocení, základní terminologie;
2 - informační a komunikační technologie v prostředí site universtiy;
3 - internetové služby;
4 - služby operačního systému;
5 - zpracování textu;
6 - pokročilé zpracování textu;
7 - prostředí tabulkového procesoru;
8 - adresace a vzorce;
9 - funkce;
10 - grafické vyjádření výsledků;
11 - kontingenční tabulky a grafy;
12 - optimalizace v tabulkovém procesoru;
13 - makra a moduly;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Ing. Jana Friebelová, Ph.D., Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
Literatura
  • Laurenčík, M. Excel 2013. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5003-3.
  • Brož, M. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy. Brno : Computer Press, 2006.
  • Král, M. Word 2013. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4727-9.
  • Pecinovský, J. Excel 2013 -- podrobný průvodce. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4729-3.
  • Král, M. PowerPoint 2013 -- snadno a rychle. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4728-6.
  • Pecinovský, J.; Pecinovský, R. Windows 10 -- Průvodce uživatele. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-5700-1.
  • Šimek, T. Word 2013 -- podrobný průvodce. Praha. ISBN 978-80-247-4730-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF