Business Informatics 1

Zkratka předmětu KMI/KMIFA
Název předmětu Business Informatics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KMIFA
Název Business Informatics 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/MINFA
Vyloučené předměty KMI/CMIF, KMI/KMINF
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs Manažerská informatika má dva základní cíle. Prvním je seznámení studentů se základní terminologií a získání základního přehledu o informačních technologiích. Dalším cílem je získání základních dovedností při práci s textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem. Během cvičení se studenti blíže seznámí s vyučovanými programy na aplikacích z podnikového managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Získání alespoň 8 bodů z 12 ze dvou samostatných prací (maximum bodů z každé práce je 6).

Požadavky ke zkoušce:
Teoretická zkouška zaměřená na přednášky. Celková známka je založena na výsledcích samostatných prací a závěrečné zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod do kursu, hodnocení, základní terminologie;
2 - hardware - platformy;
3 - hardware - PC;
4 - operační systém;
5 - síť;
6 - Internet;
7 - software;
8 - zpracování textu;
9 - pokročilé zpracování textu;
10 - úvod do práce s tabulkovým kalkulátorem;
11 - spr práce s tabulkovým kalkulátorem - základní zpracování dat;
12 - práce s tabulkovým kalkulátorem - řešení manažerských úloh;
13 - makra a moduly;

Cvičení:
1 - úvod do kursu, hodnocení, základní terminologie;
2 - informační a komunikační technologie v prostředí site universtiy;
3 - internetové služby;
4 - služby operačního systému;
5 - zpracování textu;
6 - pokročilé zpracování textu;
7 - prostředí tabulkového procesoru;
8 - adresace a vzorce;
9 - funkce;
10 - grafické vyjádření výsledků;
11 - kontingenční tabulky a grafy;
12 - optimalizace v tabulkovém procesoru;
13 - makra a moduly;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Walkenbach, J. Excel 2010 Formulas. Boston: Wiley, 2010. ISBN 0470475366.
  • Smart, M. Learn Excel 2007 Essential Skills with the Smart Method: Courseware Tutorial for Self-Instruction to Beginner and Intermediate Level. New York: The Smart Method Ltd., 2008. ISBN 0955459923.
  • Curtis, F. D. Microsoft Excel 2010 Step by Step. Seatle: Microsoft Press, 2010. ISBN 0735626944.
  • Wempen, F. Using Microsoft Office Word 2007. London: Que, 2007. ISBN 078973608X.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF