Matematika pro ekonomy

Zkratka předmětu KMI/KMATE
Název předmětu Matematika pro ekonomy
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KMATE
Název Matematika pro ekonomy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/MATE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Rozšiřující kurz matematiky pro zemědělské inženýry zaměřený na ekonomické aplikace. Jsou vybrány 4 tématické okruhy. Student pracuje v e-learningovém prostředí, kde řeší konkrétní případové studie v MAPLE.

Požadavky na studenta

Vypracování cca 8-mi dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení.

Obsah

1 - Ekonomická input-output analýza - teorie;
2 - Ekonomická input-output analýza - aplikace;
3 - Regulární soustavy lineárních rovnic v MAPLE;
4 - Markovovy řetězce - teorie;
5 - Markovovy řetězce - aplikace v ekonomických úvahách;
6 - Maticová algebra v MAPLE;
7 - Aplikace diferenciálního a integrálního počtu v ekonomii - teorie;
8 - Aplikace diferenciálního a integrálního počtu v ekonomii - extremální úlohy, marginální analýza;
9 - Diferenciální a integrální počet v MAPLE;
10 - Diskrétní optimalizace - teorie;
11 - Problém nejkratší cesty - teorie;
12 - Dijkstrův a Floydův algoritmus - aplikace;
13 - Řešení problému nejkratší cesty v MAPLE;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Po prostudování teoretických materiálů užívá student samostatně software MAPLE k řešení konkrétních případových studií.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
Literatura
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • Rosen, K. H. Discrete Mathematics and Its Applications. New York: McGraw-Hill, 1988.
  • Nýdl, V. Diskrétní matematika v příkladech, díl 2. České Budějovice: PF JU, 2007.
  • Matoušek, J., Nešetřil, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1411-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF