IT služby a provoz informačních systémů

Zkratka předmětu KMI/KITSP
Název předmětu IT služby a provoz informačních systémů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KITSP
Název IT služby a provoz informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 6 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/ITSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět navazuje a rozšiřuje předmět Podnikové informační systémy. Studenti se seznámí se základními pojmy IS/IT služeb, správy služeb a provozu informačních systémů a služeb a trendů v oblasti IS/IT služeb a jednotlivých technologií.

Požadavky na studenta

Předmět je ukončen zápočtem.

K získání zápočtu je nutné vypracovat a odevzdat seminární práci na zadané téma (viz Témata seminární práce). Student toto téma přednese pole domluveného harmonogramu.

Obsah

Témata přednášek:
1. IT služby - základní pojmy, vazba na business aktivity, zajištění obchodních procesů, IT governance
2. Provoz služeb - procesy a funkce, činnosti, vazba na business, organizační záležitosti
3. Správa událostí, správa požadavků, správa incidentů a správa problémů
4. Správa přístupu (základní principy, metriky, kritické faktory, rizika, řízení, role a odpovědnosti)
5. Provozní aktivity v dalších procesech - správa změn, release a deployment, správa aktiv a konfigurací, řízení kontinuity provozu, řízení kapacity, řízení znalostí, finanční management pro IT služby
6. Klíčové funkce provozu služeb (Service Desk, technická správa, správa provozu IT, správa aplikací (role, cíle, činnosti, uspořádání, metriky, dokumentace)
7. Provoz IT infrastruktury - společné činnosti provozu služeb, přehled informačních a komunikačních technologií pro provoz informačních systémů, provoz komunikačních technologií a sítí, provoz datových úložišť, virtualizace serverů a desktopů, provoz SOA infrastruktury, provoz cloudové infrastruktury
8. Provoz aplikací, provoz databází, provoz open-source aplikací, podpora byznys procesů v informačním systému
9. Správa uživatelů (správa identit, správa oprávnění přístupu k datům, jednotné přihlášení, sledování uživatelů)
10. Provozní bezpečnosti IS (fyzická bezpečnost - rizika, opatření, informační bezpečnost, IS/IT bezpečnost, personální bezpečnost, řízení kontinuity provozu, compliance)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

prerekvizita: KMI/KPDS1 Podnikové informační systémy

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o základních IS/IT službách a provozu informačních systémů. Dále se budou orientovat v trendech v řízení IS/IT a mít přehled o jednotlivých technologií podnikových IS.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Josef Milota
  • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D., RNDr. Josef Milota
Literatura
  • kuryy ve výukovém systému EF JU LMS Moodle.
  • Gála, L., J. Pour a Z. Šedivá. Podniková informatika: Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4.
  • Voříšek a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
  • Šilerová, E. a kol. Informační systémy v podnikové praxi. Praha: Powerprint, 2016. ISBN 978-80-87994-78-8.
  • Bernard, P. IT service management based on ITIL 2011 edition. Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2014. ISBN 978-94-018-0017-4.
  • Říhová, Z. Úvod do IT governance. Praha: Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2272-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF