Elektronické publikování

Zkratka předmětu KMI/KEPUB
Název předmětu Elektronické publikování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KEPUB
Název Elektronické publikování
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/EPUB
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty s možností publikování pomocí počítače. Budou probrány zásady typografie. Dále bude probráno publikování na internetu a obecně v elektronické podobě. Budou probrány základy jazyků HTML a PHP, student bude uveden do problematiky dynamických WWW stránek. Bude probrán sázecí systém TeX se zaměřením na nadstavbu LaTeX, filozofie práce s tímto systémem a jeho použití pro přípravu matematických a odborných textů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentace dvou projektových prací, zápočtový test. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží komplexní znalost publikování pomocí počítače. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

Základní témata probíraná na přednáškách jsou zejména:
1. úvod, základní terminologie;
2. struktura HTML, SGML;
3. jazyk PHP;
4. hladká sazba;
5. smíšená sazba;
6. sazba odstavců;
7. členění dokumentu;
8. úprava publikací;
9. pořadová sazba;
10. tabulky;
11. vkládání obrázků, plovoucí prostředí;
12. sazba matematického textu;
13. tvorba obsahů a rejstříků, indexy, reference;
14. technologie zpracování dokumentů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům typografie, umí řešit praktické úkoly při kvalitní sazbě textu, publikovat na internetu, jsou schopni vytvořit dynamickou stránku WWW a pracovat na uživatelské úrovni se sázecím systémem LaTeX.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Lamport, L. LaTeX - A Document Preparation System. Massachusets: Addison Wesley, 1994. ISBN 0-201-15790-X.
  • Kopka, H., Daly, P., W. Latex: Kompletní průvodce. Praha: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6973-9.
  • Rybička, Jiří. LATEX pro začátečníky. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
  • Steve Prettyman. Learn PHP 7. Stone Mountain, GA (USA), 2016. ISBN 978-1-4842-1729-0.
  • Josh Lockhart. Modern PHP. Sebastopol, CA (USA), 2015. ISBN 978-1-4919-0501-2.
  • Ulmann, L. PHP a MySQLNázorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0063-4.
  • Kočička, P., Blažek, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 8072263854.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF