IS podniku a architektura IS

Zkratka předmětu KMI/ISPA
Název předmětu IS podniku a architektura IS
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ISPA
Název Informační systémy podniku a architektura IS
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF